Til hovedinnhold

SINTEF og NTNU er et av de ledende forskningsmiljøene globalt innen CO2-håndtering. Trondheimsforskerne er med i 14 EU-prosjekt som er knyttet til CO2-forskning, og nå forhandler SINTEF med EU om enda et prosjekt.

I ECCO-prosjektet (European value Chain for CO2) er målsettingen at det skal bli enklere å ta fremtidige strategiske beslutninger for å implementere CO2 verdikjeder. Kunnskap, metoder og verktøy som blir utviklet i prosjektet, skal gjøre industrielle aktører og myndigheter bedre i stand til å analysere, forstå og ta gode avgjørelser.

SINTEF Energiforskning skal koordinere prosjektet som har 18 partnere og skal vare i tre år. Av en total ramme på 5,4 millioner Euro (omlag 43 millioner kroner) går ca 11 millioner kroner til SINTEF og NTNU.

- ECCO fikk 14 av 15 mulige poeng for søknaden, sier en fornøyd Petter Røkke, som er koordinator for det planlagte prosjektet. Røkke er prosjektleder for SINTEFs konsernsatsing innen CO2, og er i befatning med mye av det som foregår på forskningsområdet i Trondheim. ECCO er et prosjekt innenfor EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth, Illustrasjon: Jan Helge Johansen


 

Kontakt:

Petter Egil Røkke