Til hovedinnhold

Husholdninger har et stort potensial til å redusere strømforbruket i timer med stor belastning. Malvik Everk har, i samarbeid med SINTEF, samt en del frivillige testfamilier, avsluttet et forsøk hvor everket hjelper kundene å spare strøm når forbruket og prisen i området er høyest.

Tekst og foto: Bjørg Hernes

Pilotprosjektet som er gjennomført hos Malvik Everk, er del av et større forskningsprosjekt kalt ”Markedsbasert forbrukstilpasning”. Prosjektet, som avsluttes i år, ledes av seniorforsker Ove Grande ved SINTEF Energiforskning.

Formålet med testen i Malvik var å undersøke mulighetene for å utnytte ny målerteknologi (toveiskommunikasjon) til å endre husholdningskundenes forbruksmønster over døgnet. Ved at flest mulig reduserer forbruket formiddag og ettermiddag, vil behovet for å benytte forurensende produksjon reduseres og en kan unngå rasjonering i en eventuell kraftkrise.

Først i landet
- Som det første everket på vår størrelse, og som nummer to i Norge, ble det i 1999 vedtatt å bygge ut toveis kommunikasjon til alle våre husholdningskunder. Dermed kunne hver enkelt families strømforbruk fjernavleses av everket. Dette var en av forutsetningene for å kunne være med i prosjektet, og det var derfor Malvik Everk ble invitert av SINTEF til å delta, forteller markedssjef Marit Pedersen ved Malvik Everk.

Godt resultat
Testprosjektet ble igangsatt våren 2006 og ble avsluttet 1. januar 2008.
- Vi hadde både positive og fornøyde kunder, flere av dem var svært engasjert. De fleste var positive med tanke på å endre adferds- og forbruksmønster, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de førti husholdningskundene som deltok i prøveprosjektet, forteller nettsjef Rolf Hilstad ved Malvik Everk.

I praksis gikk testen ut på at everket samlet inn forbruket til kundene hver eneste time, og til bestemte tidspunkt fjernstyrte inn- og utkobling av varmtvannstankene hjemme hos forsøksfamiliene. Kundene fikk også en ny nettariff som gjorde at reduksjon i strømforbruket i disse periodene lønte seg. Ved å koble ut varmtvannstankene i periodene 0800-1000 og 1700-1900, hvor forbruket og prisene tradisjonelt er høyest, ville familiene spare penger, uten at dette innvirket på familienes komfort.

Vi sendte en søknad til NVE (Norges vassdrags- og elektrisitetsverk) for å få fortsette med en nett-tariff, slik som vi har gjort i dette forsøket, som vi ønsket å kunne tilby til alle kundene våre, men NVE har dessverre ikke gitt tillatelse til å benytte tariffen utover testperioden.
- Vi håper at dette kan bli virkelighet når alle i Norge i løpet av en femårsperiode får toveis kommunikasjon med respektive everk.

Malvik Everk vil likevel tilby alle husholdningskunder timemåling og mulighet for fjernutkobling av varmtvannstanker, mot en engangskostnad på 2500 kr.
- Vi kommer også til å fortsette å være med i forskningsprosjektet, men da for Malviks del rettet mot bedrifter og næringskunder. Prosjektet vil i avslutningsåret ha spesiell fokus på kraftsituasjonen i hele Midt-Norge, som er et eget prisområde, og som i perioder dermed kan få høye priser.

Testkunde
En av de fornøyde testkundene er familien Anne-Lise Fagerheim/Trygve Stuevold på Hundhammeren. Hver familie fikk utlevert tre magnetbrikker, ”Malvik-Brikken”, formet som en klokke, og med høyprisperiodene markert i avvikende farge. Disse var tenkt festet på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin, som en påminnelse om å unngå bruk i disse periodene.

- Vi er godt fornøyde med forsøket, og synes det var helt uproblematisk at everket overstyrte varmtvannstanken vår et par perioder hvert døgn, forteller Anne-Lise Fagerheim.
- Det var imidlertid lett å glemme seg. For eksempel på en fridag hvor du gjerne går i gang med diverse vask og tørk, så var det lett å sette i gang dette uten å tenke på klokkeslettet. I tillegg til utkobling av varmtvannstanken, måtte vi jo selv prøve å unngå å bruke strøm i de dyre periodene. Da var det greit å ha magnetbrikkene som en påminnelse om når strømmen er dyrest. Du sparer jo strøm ved å styre unna disse periodene.

- Vi synes det er flott at vi ved å endre litt på forbruksmønsteret kan være med på å unngå kraftkrise her i Midt-Norge, eller å unngå å kjøpe forurenset strøm. Det er interessant at slike sparetiltak kan gi så store utslag, og det er en stimulans til økt bevissthet med hensyn til eget strømforbruk. Ansvaret flyttes med andre ord over til hver enkelt av oss, sier Stuevold.

Utfordrer kommunen
Fagerheim og Stuevold ønsker at Malvik Everk kunne gå ut med tilsvarende tilbud til alle husholdningskunder i Malvik. De mener at å koble ut varmtvannstankene hjemme hos folk 2 x 2 timer per døgn ikke merkes annet enn på strømregninga.

- Vi skulle ønske at Malvik ville gå foran som en foregangskommune og tilby dette. Vi ønsker å utfordre både Malvik kommune og Malvik Everk om å tilby time for time-registrering til alle. Dette er et viktig bidrag i forhold til å redusere både toppbelastning og kjøp av forurenset strøm, hevder Fagerheim og Stuevold.

- Malvik har jo utstyr som til en viss grad kan styre strømforbruket. Vi utfordrer derfor kommunen, Everket og forbrukerne til et trekantsamarbeid innen strømsparing, sier Anne-Lise Fagerheim og Trygve Stuevold.

Kontakt:

Hanne Sæle

Bakgrunn og resultaterAnne-Lise Fagerheim har prøvd ut sparesystemet og synes ”Malvik-brikken” var en fin påminnelse om når det var lurt å spare strøm.