Til hovedinnhold

Den engelske økonomen Stern ledet et engelsk utvalg som kom med en rapport høsten 2006 - Stern-rapporten. Den har vakt internasjonal oppsikt og anbefaler at den globale offentlige satsingen på energiforskning dobles og at incentiver til teknologispredning økes med to til fem ganger i forhold til dagens nivå. Dette er mye billigere enn konsekvensene av ikke å sette inn denne innsatsen. Det norske Lavutslippsutvalget foreslo også økning av forskningsinnsatsen.

Det er gledelig at Klimaforliket på Stortinget sannsynligvis vil føre til at norske myndigheter følger opp anbefalingene fra Stern-rapporten og Lavutslippsutvalget. Satsingen på energiforskning skal økes med 70 mill kroner i 2008, 300 mill kroner i 2009 og med 600 mill kroner i 2010.

Noen stiller seg tvilende til om forskningsmiljøene kan forvalte en slik økning på en god måte. SINTEF-konsernet har lagt planer for hvordan vi kan øke forskningsinnsatsen til et nivå som er 300 mill kroner per år høyere enn i dag.

Dette inkluderer bygging av nye laboratorier som er nødvendig for å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Med innsats fra andre forskningsinstitutt og universiteter, vil forskningssystemet ha kapasitet til å gjennomføre myndighetenes planlagte økning av forskningsinnsatsen med høy faglig kvalitet.

SINTEF-konsernet, som samarbeider tett med NTNU, kan hevde seg internasjonalt innenfor viktige tema som CO2-håndtering, solceller, offshore vindkraft, bioenergi, effektiv energibruk, energiplanlegging og energimarkeder. Vi har allerede sterke posisjoner i EUs forskningsprogram innenfor CO2-håndtering og bioenergi hvor SINTEF Energiforskning er koordinator for store forskningsprosjekter med mange aktører fra hele Europa.

Aktørene i den norske solcellebransjen er blant de beste i verden og SINTEF er en viktig partner for deres forskning på nye teknologier. Offshore vindkraft på dypt vann er et nytt satsingsområde hvor norske forskningsmiljø og bedrifter kan hevde seg i den europeiske konkurransen.

Når myndighetene nå har signalisert et økt offentlig satsing på energi og miljø, blir det viktig at norske industribedrifter, energiselskaper og investormiljøer engasjerer seg aktivt for å skape ny virksomhet basert på fremtidens miljøvennlige energiteknologier.

SINTEF-konsernet står klar til å delta som en forskningspartner i en slik utvikling. Vi gleder oss over å kunne bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ny teknologi for et verdensmarked.

Sverre Aam
Adm. direktør