Til hovedinnhold

- Framtida er fornybar, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. Derfor besøkte hun SINTEF og NTNU den 3. april for å lære mer om fornybar energi og CO2-håndtering.

Ministeren kom fra Norskehavskonferansen på Stjørdal til en drøy to timers seanse i SINTEF Energiforskning sine lokaler på Gløshaugen i Trondheim. Statsråden fikk orientering om havmøller og vindkraft, solceller, bioenergi og CO2-håndtering.

Etter lunsj var det omvisning i laboratoriene, blant annet vindlaboratoriet ved SINTEF Energiforskning og testlaboratoriet for CO2-rensing. Der fikk Haga og følge fikk se uttesting av et mini Kårstø/Mongstad, et amin-renseanlegg som etter hvert skal bygges i full skala.  

- Vi er veldig fornøyd med tilbakemeldingen fra departementet sier direktør Nils A. Røkke ved gassteknisk senter NTNU-SINTEF, som var ansvarlig for besøket. Han påpekte at det kanskje viktigste med dette besøket var å vise bredden og dybden og omfanget i SINTEF og NTNU sine aktiviteter innen området.
 
- Vi er et tyngdepunkt målt etter alle indikatorer internasjonalt innen fornybar energi og CO2-håndtering. Vi vil ta initiativ til en eller flere work shops med departementet for å belyse noen utvalgte problemstillinger, dette ble allerede initiert under møtet.
 
Vi ga også klar beskjed om at vi kommer til å satse knallhardt på etableringen av nye sentre av SFI-typen (senter for forskningsbasert innovasjon) som en oppfølging av klimaforliket, sa Nils Røkke.

Fra venstre seniorforsker Lars Sørum, seniorforsker John Olav Tande, direktør gassteknisk senter NTNU-SINTEF Nils Røkke og professor Bjørn Hafskjold, NTNU. Dette er noen av ekspertene som forsker på fornybar energi på Gløshaugen.


Kontakt:

John Olav Giæver Tande
Nils Anders Røkke

På trappen til SINTEF Energiforskning ønsket professor Bjørn Hafskjold, NTNU (t v) og visekonsernsjef Reidar Bye fra SINTEF olje- og energiminister Åslaug Haga velkommen til Trondheim.


Tekst: Åse Dragland, SINTEF Media og Mette K. Høiseth
Foto: Astrid B. Lundquist