Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

14 partnere fra åtte land skal arbeide med prosjektet i fire år. Totalbudsjettet er på 120 millioner kroner. Av dette går mellom 30 og 40 millioner til forskning ved SINTEF og NTNU.

Prosjektet skal ta for seg neste generasjon teknologi for fangst av CO2 fra kull- og gasskraftverk, og skal bidra til at fremtidige løsninger blir billigere enn teknologi som kan brukes i dag. DECARBit er det første CO2-håndteringsprosjektet innenfor EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling.

Deltakerne samlet foran ammoniakkanlegget før de fikk en omvisning i laboratoriene. 

 

Kontakt:

Nils Anders Røkke

Forsker Astrid Stevik fra SINTEF Energiforskning er prosjektleder for DECARBit.


Dr. Jeroen Schuppers fra EU-kommisjonen står mellom direktør Gassteknisk Senter SINTEF/NTNU Nils Røkke (t v) og forskningssjef Inge R. Gran fra SINTEF Energiforskning.