Til hovedinnhold

Tekst: Harald Danielsen

God kontakt mellom næringsliv og studenter er nettopp idéen bak EFIKS, som har hatt to vellykkede arrangementer bak seg i Trondheim. Både EnergiKontakten og EMIL-studentene (energi- og miljøstudentene) på NTNU er sterke bidragsytere til EFIKS. Derfor er det en entusiastisk og kunnskapsrik gjeng du vil møte på stand B03-12 på Eliaden.

Kort og godt best
”NTNUs beste konferanse” var overskriften i omtalen av EFIKS 2007 i Universitetsavisa i Trondheim etter EFIKS i oktober 2007. Nå er planleggingen av det tredje EFIKS-arrangementet i gang i tilknytning til UKA i Trondheim i oktober 2009.

Om lag 150 energi- og miljøstudenter møtte tilsvarende antall fagfolk fra næringslivet og forsknings- og undervisningsmiljøet i Trondheim i arrangementet EFIKS på NTNU i Trondheim 9.-11. oktober 2007. 

Sammen med UKA
EFIKS ble første gang arrangert i 2005 og responsen har vært så god på begge arrangementene at planen er å fortsette med dette hvert annet år i tilknytning til studentenes UKA i Trondheim i oktober måned.

EFIKS (Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter) er et arrangement for kreativ satsing for økt kontakt mellom næringslivet og energi- og miljøstudentene ved NTNU. Bakgrunnen er behovet for å øke relevant kompetanse og å rekruttere yngre folk til energiområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

EFIKS er ingen vanlig konferanse, men kombinerer foredrag med samtaler og mer spektakulære innslag. Arenaen er Studentersamfundet, auditorier og Glassgården i NTNUs Elektrobygg på Gløshaugen.

EFIKS-arrangementene skjer i nært samarbeid med EnergiKontakten, som er et samarbeidsforum mellom sivilingeniørstudiet i Energi og miljø ved NTNU og næringslivet som studieprogrammet betjener.

Arrangementsgruppen bak EFIKS er:

  • EBL, EnergiKontakten, EMIL (Energi- og miljøstudentenes forening ved NTNU)
  • Enova
  • Norges forskningsråd
  • Norsk Industri
  • NVE
  • SINTEF

 


Prosjektleder for EFIKS 2009 er direktør Aril F. Thommesen, EBL Kompetanse AS , telefon 23 20 57 06 / 901 88 252


EFIKS-EnergiKontakten finner du på stand B03-12 på Eliaden 2008.

 


Linker: