Til hovedinnhold
Bokprosjekt om NTH/NTNUs Elektroavdelings 100-års historie
Relaterte tema

Publisert 7. mai 2008

I 2010 blir det 100 år siden Norges Tekniske Høyskole NTH ble opprettet, og dermed også NTHs Elektroteknisk avdeling med de to fagretningene sterkstrømteknikk og svakstrømteknikk. Det var den tyskutdannede ingeniøren Ole Sivert Bragstad fra Nord-Trøndelag som ble den første professoren i elektroteknikk, og han som formet basisen for elektrofaget som senere har hatt en enorm utvikling i mange faglige retninger frem til i dag. Nå er arbeidet med å skrive Elektroteknisk avdelings historie satt i gang, og en rekke bedrifter og institusjoner inviteres til å bidra økonomisk til jubileumsboken som blir på ca 250 sider.

Det som kan sies å være en del av den opprinnelige ”Elektrotekniske avdeling” er i dag organisert under Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk knyttet til de fire instituttene: Elektronikk og telekommunikasjon, Elkraftteknikk, Teknisk kybernetikk, Telematikk.

Jubileumsboken vil bli ferdig til 2010, 100 år etter at NTH og Elektroteknisk avdeling så dagens lys.  I den anledning vil NTNU markere denne viktige begivenheten. Elektroteknisk avdelings historie vil bli en del av denne markeringen.

Jubileumsboken er beregnet til å bli på ca 250 sider og ha en kostnadsramme på to millioner kroner. Førsteamanuensis Anne Kristine Børresen vil ha det redaksjonelle ansvaret for boken og forsker Ragnhild Green Helgås vil få hovedansvaret for selve skrivingen. SINTEF Energiforskning og SINTEF IKT har garantert et beløp på til sammen 400 000 kroner og de fire ovennevnte NTNU-instituttene har garantert til sammen 350 000 kroner. Med dette grunnlaget, og tro på ytterlige økonomisk støtte fra næringslivet, er arbeidet med jubileumsboken satt i gang. Arbeidet er organisert som et prosjekt innenfor IME-fakultetet ved NTNU. Det er utarbeidet en egen brosjyre hvor bakgrunnen for bokprosjektet omtales nærmere.

Arbeidet ledes av en komité som er oppnevnt av de fire instituttene i fellesskap. Knut Herstad er komitéens formann. Oppgaven til komiteen er å følge opp ressursbruken i prosjektet og fungere som en ressurs i arbeidet med å finne historiske kilder. Boken vil bli skrevet slik at den har appell til alle som er interessert i utviklingen i høyere teknisk utdanning og bør være spesielt interessant for alle de som gjennom tidene har vært studenter ved Elektroteknisk avdeling eller som har hatt sitt virke ved eller nært knyttet til institusjonen.

Tekst og foto: Harald Danielsen

Veggmaleriene i det gamle elektrobygget illustrerer noe av historien og personene bak Elektroteknisk avdelings historie og utvikling. Arbeidet er utført av Jan O. Henriksen i tiden 1991-1992.

De som ønsker å bidra med midler kan ta kontakt med forsker Ragnhild Green Helgås, telefon 911 00 971, e-post: ragnhild.green@gmail.com.

Bokkomiteen består av følgende:

  • Knut Herstad (formann)
  • Anne Kristine Børresen
  • Kjell A. Ingebrigtsen
  • Inge Johansen
  • Lars Lundheim
  • Arne Myskja
  • Odd Pettersen
  • Astrid Wale