Til hovedinnhold

Nye krav og tiltak som skal bidra til å redusere bruk og forbedre utnyttelsen av energiressursene, gjennom blant annet EUs direktiv om bygningers energiytelse, nye norske byggeforskrifter samt nye europeiske og norske standarder, står sentralt i den nye utgaven av boken.

Flerfaglig samarbeid
Boken presenterer ny forskningsbasert viten, beregnings- og dimensjoneringsmetoder og en rekke tekniske løsninger. Fagboken baserer seg på helhetlige betraktninger og flerfaglig samarbeid hvor teoretiske betraktninger knyttes til praktiske anvendelser.

29 av landets fremste eksperter fra fagområdene arkitektur, bygg-, elkraft-, varme-, kulde-, regulerings- og prosessteknikk samt drift, har bidratt i boken. De fleste er fra NTNU og SINTEF-miljøet, men mange viktige bidrag kommer fra fagpersoner som driver praktisk enøk-virksomhet hos myndigheter, rådgivere og entreprenører.

Tredje utgave
Arbeidet med den nye utgaven, som er den tredje, har vært ledet av en flerfaglig arbeidsgruppe. De fem personene er: professor Vojislav Novakovic (leder), professor Sten Olaf Hanssen, professor Jan Vincent Thue og professor Ivar Wangensteen (alle fra NTNU), og sivilingeniør Frode Olav Gjerstad fra Enova

Siden den første utgivelsen i 1992, har fagboken blitt brukt i undervisning innen energibruk i bygninger ved læresteder for høyere teknologisk utdanning. Fagboken har også blitt benyttet som oppslagsverk i byggebransjen. Enova har støttet revisjonsarbeidet økonomisk.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Kontakt:

Vojislav Novakovic

 

Høsten 2007 kom en oppdatert utgave av fagboken ”Enøk i bygninger - effektiv energibruk”. Her sitter en fornøyd forfatter, professor Vojislav Novakovic.