Til hovedinnhold

Samarbeider om informasjon til energibransjen

Kraftbransjen har hatt tilgang til oppdatert informasjon fra forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom forskjellige blad og abonnementsordninger. Både SINTEF Energiforskning og Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) har slike produkter, og brukerne har ønsket en samkjøring. Nå har SINTEF Energiforskning og REN inngått en samarbeidsavtale som vil komme aktørene i bransjen til gode.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

For å synliggjøre dette samarbeidet var det derfor innkalt til et møte på Lerkendal Stadion i Trondheim den 11. september. Rundt 25 deltakere møtte frem til seminaret og flesteparten av dem var bransjefolk.

For kraftbransjen er Planleggingsbok for kraftnett (kalt Planboka) og Info-blad velkjente oppslagsverk fra SINTEF Energiforskning. Det samme gjelder REN-produktene. Mange brukere har etterlyst et tettere samarbeid og SINTEF Energiforskning og REN har inngått en samarbeidsavtale.

Komplementære produkt
Alle detaljer er ennå ikke på plass, men målet er å forene teoretiske forskningsresultater og praktisk anvendelse av disse. Fra oktober vil Planboka og Info-blad være i RENs portefølje, men fremdeles med SINTEF Energiforskning som innholdsleverandør til de to produktene. Det vil fortsatt være tre system, men med felles pålogging fra våren 2008.

- Det er lite overlapp mellom REN og SINTEF sine produkter. De vil utfylle hverandre godt, fremholdt Kåre Espeland fra REN i sin orientering. I tillegg vil REN kunne bidra med god bransjekontakt og kjennskap til normer og regelverk, mente han.

Knut Samdal fra SINTEF Energiforskning la vekt på at samarbeidet vil skape en møteplass for bransjen.
- Det er viktig at forskningsresultater blir tatt i bruk. Én sterk aktør er en fordel, hevdet han. Og samtidig garanterte Samdal at SINTEF Energiforskning fortsatt vil stå for det faglig innholdet i Planboka og Info-blad.

Johan Hernes fra NTE Nett orienterte om nytten av begge SINTEFs produkter. Planboka bruker han til analyser og beregninger kombinert med sin egen sunne fornuft. Han pekte på at det er viktig å finne oppdaterte produkter på et felles sted. Og det var et punkt som de andre brukerne sluttet seg til.

EFI-initiativ
SINTEF Energiforskning har lenge arbeidet med å få ut kortfattet og oppdatert informasjon til kraftbransjen. Så lenge, at da Info-blad ble startet opp het instituttet EFI. Det kjenner pensjonert ingeniør Kjell Alstad godt til. Han var en av dem som startet opp Info-blad og bakgrunnen var et behov systematisering og kvalitetsvurdering av høyspenningskomponenter i driftssystemene. Selv var han redaktør fra 1982 til 2001. På slutten av 1990-tallet ble Info-blad også lagt ut på nettet, men i dag er det kun internettversjonen som gjelder. 
- Det er jo 25-års jubileum i år for papirutgaven, humret Alstad.

Også Planboka ble til etter initiativ fra en EFI-ansatt.
- Det er Kjell Sand som er Planbokas far, sa Eivind Solvang fra SINTEF Energiforskning, da han kort gjennomgikk Planbokas historie. Det var i 1992, under et opphold hos et everk, at Sand oppdaget behovet for oppdatert informasjon. Slik oppsto idéen om å tilrettelegge oppdatert stoff for nettplanleggere i everkene. Og fra 1993 var Planboka et faktum.

Planen videre
REN overtar Info-blad og Planboka i oktober 2007. Målet er felles pålogging våren 2008, men det vil fortsatt være tre system. I 2009 vil partene se på hvordan de skal samkjøre produktene ytterligere.

Representanter fra flere nettselskaper deltok på oppstartmøtet for å høre hva planene er og for å komme med innspill til hva de forventer seg av samarbeidet mellom SINTEF og REN.

Johan Hernes orienterte om NTE Nett sin bruk av SINTEF-produktene.

Hege Størseth og Ann-Jorun Faremo arbeider med den praktiske siden av Planboka og Info-blad, både papirutgaver og Internettversjonen. 

   

Knut Samdal fra SINTEF Energiforskning ønsker seg en komplett online verktøykasse for planlegging. 


Kåre Espeland fra REN ser frem til samarbeidet og mener styrken er at produktene utfyller hverandre.


Seniorforsker Eivind Solvang og pensjonert ingeniør Kjell Alstad fra SINTEF Energiforskning snakket om historiene bak Planboka og Info-blad.


Info-blad
Etablert i 1982
Info-blad ble opprettet fordi det var et behov systematisering og kvalitetsvurdering av høyspenningskomponenter i driftssystemene. På én til to sider finner brukerne informasjon om prøver og laboratorietester som er utført i henhold til normene. I dag er temaområdene utvidet. Målet er å dekke aktuelle saker i tiden. INFO-blad er beregnet på driftspersonell innen energiforsyning, industri og konsulenter.


Planboka (Planleggingsbok for kraftnett)
Første utgivelse i 1993
Et referanseverk for nettplanlegging
Består av fire ringpermer
Brukes i mange sammenhenger, blant annet EVU-kurs på NTNU og også i 9. semester på Energi og miljø da studentene skal fordype seg.
Målgruppen var først og fremst nett- og driftsplanleggere i everkene.