Til hovedinnhold

Det blir nytt seminar den 22. januar 2008 i Trondheim med temaet tekniske retningslinjer for tilknytning av små kraftverk i distribusjonsnettet.

Målet er å informere om

  • behovet for å stille spesifikke tekniske krav til små kraftverk som skal tilknyttes distribusjonsnettet
  • innholdet i tekniske retningslinjer utarbeidet i Forskningsrådsprosjektet ”Distribusjon 2020”
  • hvordan kan vi sikre at resultatet av en tilknytning blir best mulig for utbygger og nettselskap

Målgruppen er konsulenter og rådgivende ingeniører, leverandører av utstyr, nettselskaper og representanter for utbyggere.

Den første temadagen som ble arrangert 25. september var mer enn fulltegnet. Se Xergi 2/2007 og artikkelen i dette nummeret .

Forsker Trond Toftevaag, SINTEF Energiforskning, i aksjon i september. Foto: Mette K. Høiseth


For påmelding til seminaret kontakt

Randi Aukan hos SINTEF Energiforskning

Informasjon om prosjektet