Til hovedinnhold

Tekst og foto: Svein Tønseth, SINTEF Media

Eystein Jansen  er professor ved Universitetet i Bergen, direktør ved Bjerknes Centre for Climate Research – og en av årets fredsprisvinnere.

Sammen med 19 andre var Jansen koordinerende hovedforfatter av rapporten fra FNs klimapanel som har lært oss at vi mennesker - med 90 prosents sannsynlighet - er skyld i klimaendringene de siste 50 årene.

- Nødvendig del av pakken
Desto større lit setter han til at SINTEFs direktør for gassteknologi, Nils A. Røkke og de andre 200 deltakerne på ”The 4th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage” lykkes med sin forskning på fangst og lagring av CO2.

– Det er nødvendig å bruke alle metoder for å gjøre noe med utslippene. CO2-håndtering er en helt nødvendig del av tiltakspakken, for det vil ta altfor lang tid å utvikle energiløsninger som ikke bruker fossilt brensel, sier Jansen, som holdt ett av åpningsforedragene under konferansen.

Kur mot forverring
Jansen sa det er lite håp om å unngå en global temperaturøkning på to grader. Men CO2-håndtering kan bidra til at det ikke går enda verre, ifølge fredsprisvinneren.
- Dette er et av mange tiltak som kan forhindre de mest alvorlige langsiktige klimaendringene, sa Jansen.


Klimaforsker Eystein Jansen (til venstre) ønskes velkommen til miljøkonferanse i Trondheim av SINTEFs "CO2-general" Nils A. Røkke.