Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette K. Høiseth

”The 4th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage” fant sted i Trondheim 16. og 17. oktober. SINTEF og NTNU var vertskap for konferansen som ble arrangert for fjerde gang. 57 presentasjoner og 20 poster sessions ble presentert for politikere, representanter for forvaltningen og miljøvernere, foruten forskere. 

På dagsorden sto faglige spørsmål som vil avgjøre hvor billig det går an å gjøre neste generasjon teknologi for håndtering av CO2 fra kull- og gasskraftverk og andre industrielle utslippskilder.

Miljøsinke
SINTEF skal lede EUs nyeste forskningsprosjekt på rensing av kull- og gasskraftverk. Den gladmeldingen kom en uke etter at forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt frem. Der står regjeringens bevilgninger til forskning på CO2-håndtering på stedet hvil.

Mens Norge fryser støtten, satser EU stort på området, 3000 millioner kroner. Nils Røkke, direktør for Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF frykter at Norge kan miste sin posisjon innenfor området. Regjeringen må doble pengebeløpet til forskning på CO2-håndtering innen tre år for å unngå at Norge blir CO2-sinke, sa han.

Statsråden uenig
Statsråden tilbakeviste kritikken som kom fra forskningsmiljøene og miljøvernorganisasjonene om at Norge er en miljøsinke.
 
- Kritikken baserer seg på uriktig fakta. Vi har 130 millioner kroner til forskning i 2008-budsjettet på dette området. I tillegg har vi 1,1 milliard kroner for å utvikle Mongstad og Kårstø. Regjeringen satser store penger og vi er godt i gang, hevdet Bjørnøy.

Haltbrekken enig
Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, støttet imidlertid kritikken fra SINTEF og forskningsmiljøet.
- Det må betydelig mer penger på bordet for å få utviklet dette, dersom Norge har som mål å være verdensledende på CO2-håndtering sa han.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet hevder at Norge er i bakleksa når det gjelder fremtidsrettet miljøpolitikk.


Daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy mener regjeringen satser og er godt i gang med forskning på CO2-håndtering. Hun tilbakeviste kritikken fra forskermiljøene og miljøvernorganisasjonene.