Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning er i ferd med å ferdigstille et laboratorieanlegg for produksjon av flytende hydrogen. Anlegget vil ha en kapasitet på 2 kg flytende hydrogen per time. I tillegg til å demonstrere teknologien blir anlegget meget viktig i erfaringsoppbygging innen hydrogenteknologi.

Formålet med prosjektet "Efficient Hydrogen Liquefaction Processes” er å utvikle en mer effektiv teknologi for flytendegjøring av hydrogen i stor skala. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd med Shell Hydrogen som industripartner.

Flytende hydrogen vil muliggjøre effektiv og kompakt distribusjon og lagring av hydrogen i et fremtidig hydrogensamfunn. Flytendegjøring av hydrogen gjøres industrielt i dag, men om denne teknologien skal finne sin plass i fremtiden er det meget viktig at dette gjøres mer effektivt. I første rekke tenkes hydrogen benyttet innen transportsektoren, for å eliminere utslippene fra ulike kjøretøyer. Flytende hydrogen kan da spille en viktig rolle for transport og lagring mellom produksjonssted til fyllestasjoner. Dette gir et meget fordelaktig utgangspunkt for ulike lagringsformer i en bil, enten det er komprimert, flytende eller komprimert og nedkjølt lagring i porøse stoffer, selv om sistnevnte mulighet trolig ligger noe lenger frem i tid. Industripartneren Shell ser for seg at flytende hydrogen i transportkjeden kan muliggjøre en rask oppbygging av transport og lagringskjeden 

Forsker Jacob Stang foran forsøksriggen som skal brukes til å teste ut teknologier for å gjøre hydrogen flytende. Foto: Mette K. Høiseth