Til hovedinnhold

På 70-taller var det oljekrise og vi måtte parkere bilen noen helger i 1973. Da kom kriseforståelsen blant folk flest på et høyt nivå. I løpet av en tiårsperiode ble de globale offentlige bevilgningene til energiforskning doblet. Men så ble nivået halvert igjen i løpet av en ny tiårsperiode – da var nok krisefølelsen kommet på god avstand.

Oppmerksomheten i media og blant folk flest omkring den globale oppvarmingen, hvor forbrenning av kull, olje og gass spiller en vesentlig rolle, har økt imponerende mye det siste året. Men det er kanskje et stykke igjen til at kriseforståelsen blir like høy som da vi måtte parkere bilen for nesten 34 år siden?

Den engelske økonomen Stern ledet et engelsk utvalg som kom med en rapport for ett år siden - Stern-rapporten. Den har vakt internasjonal oppsikt og anbefaler at den globale offentlige satsingen på energiforskning dobles og at incentiver til teknologispredning økes med to til fem ganger i forhold til dagens nivå. Det norske Lavutslippsutvalget foreslo også økning av forskningsinnsatsen.

I statsbudsjettet for 2008 har regjeringen forslått en betydelig økning av midler til teknologispredning gjennom økte bevilgninger til Enova og til rensing av gasskraft på Mongstad og Kårstø. Dette er en fin oppfølging av det ene signalet fra Stern-rapporten, men ikke det andre – satsing på forskning.

Når det gjelder midler til energiforskning så står dessverre forslaget til bevilgninger på stedet hvil, med ca samme kronebeløp for 2008 som i 2007.

SINTEF foreslår at bevilgningen til energiprogrammet Renergi økes fra 155 mill kroner per år til 300 mill kroner per år og at bevilgningen til forskningsprogrammet for CO2-håndtering, Climit, økes fra ca 50 til 100 millioner kroner. Dette tilsvarer den dobling av offentlige bevilgninger til energiforskning som Stern-rapporten foreslår, og midlene til energiforskning vil komme på omtrent samme nivå som midler til oljeforskning.

Forskning, hvor vi finner fram til nye effektive og mer miljøvennlige teknologier til en akseptabel energipris, kan danne grunnlag for å stabilisere den globale temperaturen på et akseptabelt nivå.

Men det haster. Vi må starte nå med de virkemidler som er tilgjengelige samtidig som forskning vil bringe fram morgendagens teknologier.

Jeg håper at når kriseforståelsen blir stor nok, så vil begge anbefalingene fra Stern-rapporten bli fulgt opp – både teknologispredning og forskning.

Vi er ikke helt i mål ennå. Kanskje kan statsbudsjettet for 2009 følge opp bevilgningsnivået innen energiforskning?

Sverre Aam
Adm. direktørFoto: Mette K. Høiseth