Til hovedinnhold

Elkraftprisen for 2006 gikk til professor dr. ing. Olav Bjarte Fosso for arbeidet innenfor flere fagområder, og spesielt med utvikling av programvare og metoder for teknisk og økonomisk drift av kraftsystemer.

Komitéen arbeider for å styrke norsk deltakelse i utvekslingen av teknisk kunnskap og erfaring som foregår mellom medlemslandene i CIGRE innen produksjon og overføring av elektrisk kraft. Formålet er å heve norsk kompetanse for å dekke energiforsyningens behov. 

Flere priser
Olav B. Fosso har vært aktiv i CIGRE i mange år, og var i perioden 1994-2000 medlem av studiekomitéen ”Power System Analysis and Techniques”. Han har vært med i flere arbeidsgrupper og ”Task Forces” og har også vært leder for noen av disse.

Han har vært en flittig bidragsyter på en rekke internasjonale konferanser og kurs, og har vært medlem av flere organisasjonskomitéer. I tillegg har han bidratt til å styrke det norske fagmiljøet og har holdt flere etter- og videreutdanningskurs.

Fosso nyter høy anerkjennelse internasjonalt og har fått et stort kontaktnett. For arbeidet sitt i CIGRE har han mottatt “Technical Committee Award”.

Elkraftprisen mottok professor Fosso på en tilstelning i Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo tirsdag 29. mai.

 

Professor Olav Bjarte Fosso med Elkraftprisen 2006. Komitéformann Nils Flatabø overrakte prisen på vegne av Den norske komité for CIGRE. Flatabø var førstemann som mottok prisen da den ble opprettet i 1990.

Utdanning og arbeidserfaring
Olav Bjarte Fosso er utdannet ved NTH. Han ble uteksaminert sivilingeniør i 1985 og tok doktorgrad i 1989, begge deler ved Institutt for Elkraftteknikk.

I perioden 1984 til 1989 arbeidet han som vitenskapelig assistent og stipendiat ved instituttet. Han var forsker ved EFI fra 1989 til 1997. I denne perioden hadde han også et års forskeropphold ved Ontario Hydro i Canada. Han hadde deretter et kort opphold ved Powel Data før han igjen kom tilbake til SINTEF Energiforskning (tidligere EFI) våren 1998 hvor han var forsker frem til 2002. Fra 2002 har han vært professor ved Institutt for Elkraftteknikk på NTNU.

CIGRE
CIGRE (International Council on Large Electric Systems) er en frivillig internasjonal organisasjon med allmennyttig formål som har hovedsete i Frankrike. Organisasjonen ble dannet i 1921. 

Målet til (hensikten med) CIGRE er å utvikle teknisk kunnskap og å utveksle informasjon mellom alle land på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.