Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning skal måle forbruket i forskjellige elektriske apparater i hundre norske husholdninger. Forbruket skal måles hvert minutt og lagres i en database for videre analyser av energi- og effektetterspørsel.

Til dette formålet ble det utviklet måleutstyr som kan måle med tilstrekkelig nøyaktighet, og lagre verdiene midlertidig før de overføres til vår database. S. L. Energiteknik i Danmark har utviklet utstyret, som har fått betegnelsen Power Detective.

Hver måler, som kobles mellom hvert apparat og stikkontakten, inneholder en sender som overfører måleverdiene til en innsamlingssentral. Fra sentralen kan målingene videre overføres til en bærbar PC.

For å gjennomføre målingene har vi engasjert studentene Espen Feilberg og Veronica Sund som skal gjennomføre målingene i henholdsvis Trondheims-området og Oslo-området.

Enova SF finansierer den norske delen av det europeiske prosjektet ”Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions (REMODECE)”.

Se Xergi nummer 2-2006, der prosjektet ble omtalt.

Kontaktpersoner:


Espen Feilberg og Veronica Sund får opplæring i bruk av måleutstyret ”Power Detective” som blir brukt i et europeisk prosjekt for å måle forbruket i elektriske husholdningsapparater i hundre norske hjem.
Foto: Bjørn Grinden