Til hovedinnhold

Olje- og energidepartementet ønsker å utarbeide en helhetlig strategi for forskning og teknologiutvikling innenfor energisektoren. Strategien skal ha som hovedformål å øke verdiskaping i energisektoren gjennom satsing på FoU og ny teknologi.

OED har oppnevnt en strategigruppe som skal utarbeide en plan for Olje- og energiministeren som skal overleveres den 5. februar 2008. I høst vil strategigruppen for Energi21 engasjere flere grupper i arbeidet med å utforme planen. Det er viktig at energibransjen deltar aktivt i denne prosessen med dyktige medarbeidere som kan beskrive utfordringer og muligheter på en god måte gjennom kjennskap til markedets behov og de teknologiske muligheter som økt forskning kan bringe fram.

Når strategien blir ferdig i februar 2008 kommer den viktige oppfølgingsfasen. Det vil være sterkt ønskelig at energibransjen forbereder seg på denne muligheten som økt satsing på forskning og teknologiutvikling kan gi. Aktuelle forberedelser kan være å sette av midler til aktiv deltakelse i budsjettåret 2008 og 2009 både gjennom disponering av menneskelige og finansielle ressurser. Det kan også være en god ”timing” for økt oppmerksomhet om forskning og teknologiutvikling i selskapenes strategiske planer.

Oljesektoren har en arbeidsgruppe og strategisk forum kalt OG21. Dette har vært et vellykket initiativ som har ført til felles fokusering om sentrale teknologiutfordringer. Evnen til å beskrive omforente, sentrale utfordringer har også resultert i økte forskningsbevilgninger. OG21 har nok vært et forbilde ved etableringen av Energi21.

Vi som forskningsinstitutt ønsker gjerne en tett dialog med aktørene i energibransjen om hvordan forskning kan bidra til å videreutvikle energisektoren med hensyn til nivået på verdiskaping. Ta oss gjerne med på råd!

Einar Fasting
Markedsdirektør
Foto: Mette K. Høiseth