Til hovedinnhold

Tekst  Harald Danielsen

Bakgrunnen for EFIKS (Energi-Forskning-Informasjon-Kreativitet-Studenter) er behovet for å øke relevant kompetanse og å kunne rekruttere yngre folk til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

EFIKS er ingen vanlig konferanse, men kombinerer foredrag med samtaler og mer spektakulære innslag. Arenaen er Studentersamfundet, auditorier og Glassgården i NTNUs Elektrobygg på Gløshaugen. Arrangementet foregår samtidig med UKA-07.

EFIKS ble første gang arrangert høsten 2005. Da var det totalt 300 deltakere hvorav 150 studenter, og det ser ut til å bli tilsvarende oppslutning denne gang. Arrangementet er et samarbeid mellom EBL, EnergiKontakten, EMIL, NTNU, Forskningsrådet, Enova, Norsk Industri, NVE og SINTEF.

Utdrag av programmet

Tirsdag 9. oktober kl 18.00 i Studentersamfundet

 • Pirum underholder og lett servering
 • Offisiell åpning av EFIKS
 • UKErevy

Onsdag 10. oktober i Elektrobygget på Gløshaugen

 • 08.00 Registrering
 • 09.10 "Doktordisputas" - Bioenergi – Muligheter og begrensninger
  Disputant med drivstoff som innfallsvinkel: Seksjonsleder Helle Brit Mostad, Hydro Ny Energi
  Opponent 1: Områdeleder for varme og naturgass Øyvind Leistad, Enova
  Opponent 2: Professor i Industriell økologi Edgar Hertwich, NTNU
 • 11.00 To suksesshistorier - fra FoU til kommersiell virksomhet
  Norsk solcelleindustri: Alf Bjørseth, gründer
  Programvare for energibransjen: Jon Einar Værnes, Powel ASA
 • 13.00 Hva skal ut – eller hva skal inn og hvordan ser energifremtiden ut?
  Fokus på framtidens energiutfordringer. Jon Almaas, programleder NRK, med spennende gjester
 • 14.30 Energitorget
  Møteplassen Energitorget starter i auditoriet der utvalgte studenter presenterer sine masterprosjekter, som har blitt til i samarbeid med næringslivet. Energitorget fortsetter i vrimlehallen med enkel servering og mulighet til å slå av en prat med disse studentene. Her kan du få høre mer om prosjektene deres, og om hvordan en kan få til vellykkede samarbeid mellom studenter og næringsliv om masteroppgaver.
 • 19.00 Festmiddag på Radisson SAS Royal Garden Hotel, med underholdning av
  ”To tenorer og en té”

Torsdag 11. oktober kl 09.00 i Elektrobygget på Gløshaugen

 • 09.15 CO2-håndtering
  Hva er de mest aktuelle teknologiene og hvor langt er de kommet i Norge og internasjonalt? Direktør for gassteknologi Nils Røkke, SINTEF Energiforskning
 • 09.45 Kraftforsyning til installasjoner på havbunnen
  Hvordan skal kraften overføres på en pålitelig måte over stadig større avstander mellom strømkilden og undervannsinstallasjonen? Professor Erling Ildstad, NTNU
 • 10.15 Role of Electricity
  EURELECTRIC-rapporten  "Role of electricity" skisserer blant annet ulike scenarier for hvordan Europa kan realisere ambisjonene om omfattende CO2-kutt, og hvordan dette vil slå ut på energipriser, kostnader, forbruk og produksjon. Adm. direktør Steinar Bysveen, EBL
 • 11.15 Utdanner NTNU de ingeniører næringslivet vil ha?
  EFIKS tar debatten under ledelse av Kristian Pladsen fra EBL med direktør Asbjørn Høivik, Lyse Energi, som innleder. Deltakere for øvrig er representanter fra indstrien, NTNU og studentene.

EFIKS 2007 avsluttes med

 • To gode historier
  Fra prosjekt til jobb i Smartmotor. Astrid Røkke og Børge Noddeland
  Utdeling av EMILs pris til beste foreleser i studieåret 2006/2007
 • 10.55 Offisiell avslutning med påfølgende lunsj.Jon Almaas skal ha fokus på framtidens energiutfordringer sammen med spennende gjester.


Nærmere opplysninger:
EBL Kompetanse
v/Torill Wiik
telefon 23 20 57 05,
tw@ebl-kompetanse.nowww.efiks.no