Til hovedinnhold

Tekst og foto  Seniorforsker Kjell Sand SINTEF Energiforskning


Eilert Bjerkan fra Nortroll forklarer interesserte tilhørere om hvordan fasebrudd best detekteres.

Av de mer enn 1100 deltakere på konferansen var omtrent 45 prosent fra nettselskap, ca 25 prosent fra industri og konsulentbransjen, ca 5 prosent fra myndighets- og reguleringssiden og ca 25 prosent fra universitet og forskningsinstitutter. 

CIRED-konferansen har en rekke aktiviteter: fellessesjoner, poster sesjoner, rundebordsdiskusjoner, forsknings- og innovasjonsfora, undervisningssesjoner (tutorials) og en utstilling. I alt 70 selskap deltok på utstillingen, deriblant Technor Energy AS, Powel og Nortroll fra Norge.

Solid norsk engasjement
Til årets konferanse var det godtatt rundt 600 rapporter (av 899 foreslåtte fra 57 land) som fordelte seg på de seks hovedtema som konferansen omfatter:

 • Nettanlegg - nettkomponenter
 • Leveringskvalitet - EMC
 • Drift – vern - nettstyring
 • Distribuert produksjon – last-  styring – bruk av elektrisitet
 • Nettplanlegging - nettutvikling
 • Nettregulering - nettforvaltning - organisering & tilhørende  bruk av IT og kommunikasjon

Det var antatt 13 artikler fra Norge og disse dekker mange sider av nettvirksomheten - fra komponentteknologi til nettregulering og omdømmeproblematikk.

Evaluering og inspirasjon
SINTEF Energiforskning er aktiv i CIRED. Dette er naturlig for å få formidlet og evaluert norsk FoU i et internasjonalt perspektiv – og for å få hentet hjem ideer og inspirasjon til videreutvikling av vår hjemlige kunnskapsbase.

En annen faktor som preger de norske bidragene er samarbeidet mellom FoU-aktører, nettselskap og internasjonale aktører. Dette viser at forskning og implementering av forskningsresultater stadig internasjonaliseres samtidig som det er viktig med bransjeforankring for å bearbeide de riktige tingene og for å sikre at resultatene er implementerbare i praksis.

Oppsummert var CIRED 2007 en meget vellykket konferanse så det er bare å merke av CIRED 2009 i Praha 8.-11. juni i kalenderen.

SINTEF Energiforskning har sekretariatet for den norske komité for CIRED som for tiden har følgende medlemmer:

 • Eilert Bjerkan, Nortroll
 • Ole Granhaug, ABB
 • Sigurd Kvistad, Hafslund Nett
 • Kjell B. Mortensen, CDP
 • Bjørn Inge Oftedal, Siemens
 • Kjell Sand, SINTEF Energiforskning (leder)
 • Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett