Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. HøisethKjell Sand er President i Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) og derfor har vi bedt om en samtale for å summere opp årets NEF Teknisk Møte.

Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
Det er det beste NEF Tekniske Møte vi har arrangert hittil. Vi blir stadig bedre til å arrangere denne konferansen. Og den formen vi har fungerer veldig bra ved at vi dekker hele energiområdet i plenum, uten parallelle sesjoner. Alle får være med på alt.

Det er et mål for dette møtet at hele energiområdet, med vekt på energiforsyning, blir dekket. At vi i stigende grad har fått med studentene er en positiv trend. Det begynte for tre år siden, eller vi begynte egentlig i 1997 med å invitere studenter. Så både antall påmeldte studenter og bidrag fra studentarbeider er og har vært en suksessfaktor.

Hvorfor er det viktig at studentene bidrar?
Det er en fordel for dem å møte bransjen og få satt emnene fra studiet inn i et større og praktisk perspektiv. At de kan få øvd seg på å presentere fagstoff for en større forsamling, det å få tilbakemelding gjennom diskusjonen, er flott og viktig. Samtidig får de oppleve hva bransjen holder på med, med litt bred penn selvfølgelig. Men jeg tror det er gunstig for motivasjonen og valgene de skal gjøre. Og det er viktig for bransjen å få høre hva studentene er opptatte av. Jeg tror både bransjen og studentene tjener på en sånn møteplass.

Du sa det beste. Hva er annerledes i år?
I år har vi flere inviterte foredragsholdere, seks i alt. Og det er nok grensen. De seks foredragene dekket langsiktige storpolitiske tema. Det bidro til at vi fikk presentert alle avskygninger fra det å se høyt opp og langt frem på det energipolitiske nivået og ned i det teknologiske og de ulike sektorelementene som bransjen er opptatt av.

Programmet var noe av det mest allsidige vi har hatt. Og det burde appellere til alle som er interessert i energiforsyning, ikke bare dem som driver med elkraft og elektro.

Hva begeistret deg?
Det ble en ganske nyansert diskusjon, og det likte jeg. At det ikke endte opp med at ulike teknologier skulle gå til krig mot hverandre. Man må legge mange egg i kurven for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Det ble en saklig og fin debatt rundt det.

Det er vel ikke bare én vei å gå?
Nei, man kan ikke si ja til vindkraft, nei til vannkraft, ja til kjernekraft osv. Det er uinteressant. Ulike prosjekt passer i ulik grad på ulike steder. Mange av dem som hadde foredrag, synes jeg fikk fram budskapet om at vi må satse på mange hester. Det kom godt frem. Det er ikke én teknologi som kan løse alt (foreløpig) – og også energikundene er en viktig ressurs i det store samspillet - ikke bare tilgangssiden.

Vi fikk dekket energiområdet langs mange akser, og det er viktig. Det var en aktiv forsamling som ga god respons på innleggene, både fagfolk og studenter engasjerte seg.

Det vi håper på, hvis man skal ha noe håp for fremtida, er at vi klarer å utvikle dette videre og at vi klarer å tiltrekke oss enda flere fra de termiske fagmiljøene. Nå er tyngdepunktet i deltakelsen fortsatt fra elkraftområdet. Og det er flott, det vil vi bare utvide og få flere av. Men vi kan godt tenke oss at flere fra de andre fagdisiplinene innen energi også kjenner sin besøkelsestid.

Hvor verdifullt er det at de andre fagdisiplinene er med?
De har fagkunnskap som bidrar til en god debatt og til en god belysning av temaer. Det vil øke allsidigheten. Samarbeid og nettverk mellom fagmiljøene vil også tjene på dette. Bredden er viktig, fordi energibildet er sammensatt. Vi må spille på lag. Sånn at det blir en møteplass.

Presidenten klarer ikke legge skjul på at NEF Teknisk Møte indirekte også er en god anledning til å selge midt-norsk kompetanse med NTNU, SINTEF og de teknologibedriftene vi har her.

- Å skape en møteplass her, i teknologihovedstaden, synes vi er helt naturlig.

Kontakt:

Sitat:
“Med bred penn får studentene oppleve hva bransjen holder på med. Det tror jeg motiverer dem for valgene de skal ta.”