Til hovedinnhold
Pensjonistene ved SINTEF Energiforskning
Relaterte tema

Publisert 24. april 2007

”Pensjonistforeningen ved EFI” ble stiftet 14. september 1994. I starten var det 11 medlemmer. Foreningen hadde sitt årsmøte den 28. februar og antall medlemmer er nå 26. I løpet av det siste året har det vært en tilvekst på fire nye medlemmer. Det er en gjeng aktive pensjonister som har medlemsmøter 5-6 ganger i året og dessuten samles med ledsagere på teaterkvelder, til julemiddag og en årlig vårtur. Kontakten med moderbedriften er utmerket.

Tekst og foto  Harald Danielsen


Det var Reidar Modig som i 1994 tok initiativet til å danne Pensjonistforeningen ved EFI, Energiforsyningens forskningsinstitutt (EFI), som da var navnet på instituttet. Reidar Modig ble da også foreningens første formann med Anna Larsen som sekretær og kasserer.

Daværende avdelingsleder for de administrative funksjoner ved EFI, Britt Henriksen, var en god støttespiller i etableringsfasen sammen med en positiv instituttledelse. Økonomiske bidrag fra instituttet til foreningen var gode allerede i starten, og har siden vært et viktig element for den sosiale virksomheten blant medlemmene og etterlatte.

Bakgrunnen og målsettingen med å danne pensjonistforeningen står å lese i EFI-nytt nr 4-1994 hvor Reidar Modig blant annet skriver:

Hvorfor?
…Den bedrift og det arbeid som har betydd så mye for deg, stedet hvor du brukte mesteparten av din tid, en hel menneskealder, hvor dine kolleger etter hvert ble en del av deg selv, dette går det ikke an å sette en strek over. Ønsket om fortsatt å ha kontakt med EFI og kolleger har derfor vært sterkt. EFI av i dag vil også holde kontakt med gamlingan. Og da var det greit. Men for å få litt system og orden var det naturlig med litt formalisme. EFIs pensjonistforening så dagen lys…

Dagens pensjonistforening
Som det naturlig er for en pensjonistforening så kommer det nye til og noen går bort. Det er naturens gang. Antall medlemmer er i dag 26. Foreningens virksomhet bidrar til viktige samlende aktiviteter for pensjonistene, hvor spesielt teaterbesøkene, med en innledende god middag, gir næring til å opprettholde positive, kollegiale relasjoner og lyst til å være med i foreningen. Foreningen er medlem av Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim, som med sine tilbud om aktiviteter dekker mange ulike behov og interesser blant foreningens medlemmer.

Formanns- og sekretær/kasserervervet er toårig. Nå er det Harald Danielsen som er formann med Harald Jensvold som sekretær og kasserer. Knut Oskar Tangen er ansvarlig for kontakten med Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim og Magnar Ervik er ansvarlig for ulike sosiale arrangement.

Navneendring?
Den 1. januar 1998 utvidet EFI virksomheten og innlemmet andre energitekniske miljøer i SINTEF inn i selskapet og skiftet samtidig navn til SINTEF Energiforskning AS. Men pensjonistforeningen heter fortsatt Pensjonistforeningen ved EFI. Noe av bakgrunnen for det er at alle medlemmene har vært ansatt i gamle EFI og ingen har trykket spesielt på for å få navneforandring. På årsmøtet den 28. februar ble det imidlertid besluttet at en navneendring skal skje senest ved neste årsmøte. Da er det også 10 år siden moderbedriften skiftet navn.

Livslang tilhørighet
Spesielt for dem som har arbeidet ved instituttet det meste av sitt arbeidsaktive liv, er tilhørigheten til arbeidsplassen etter endt tjeneste svært viktig for mange. Det å ha en pensjonistforening hvor man jevnlig kan treffe flere gamle kollegaer i møter og festlige lag bidrar positivt til livskvaliteten i eldre år.

Vi har også den praksis at partnere til medlemmer som nå er gått bort, inviteres til våre sosiale arrangement. Noen takker ja til å delta, og vi har det inntrykk at dette setter de stor pris på. Instituttets ledelse har stor forståelse for dette, også ved fastsettelse av det årlige økonomiske bidrag til pensjonistforeningen. Vi kan trykt si at vi blir tatt godt vare på også etter endt tjeneste.

Pensjonistene på omvisning i de Varmetekniske laboratoriene NTNU/SINTEF. Til høyre et lyskasterarrangemnt som blant annet benyttes til å simulere effekten av solstråling. Lyskasterne har tidligere vært benyttet til belysning av Lerkendal stadion i Trondheim.

Deltakere på Årsmøtet den 28. februar 2007. Fra venstre: Harald Jensvold, Magnar Ervik, Hans Jørgen Nielsen, Walter Hansen, Bård Aspmo, Einar Olaussen, Herlof Seljeseth, Danusja Kamark og Sigurd Asbjørnslett. Fotografen, Harald Danielsen, er også deltaker på møtet.

Julemiddagen på Britannia hotell i desember er et av høydepunktene for pensjonistforeningens medlemmer. Her er Danusja Kamark og Ivar Petersen i livlig passiar under julemiddagen i 2005.