Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth


Knut Mollestad, som er prosjektleder i Statkraft, sparte ikke akkurat på kruttet i sin oppsummering på det årlige vindseminaret i Trondheim den 25. og 26. januar i år.

Mangel på konkretisering av nasjonale utbyggingsmål og uforutsigbare økonomiske rammebetingelser gjør det vanskelig for industrien og forskningsmiljøene å satse for fullt.

Før var entusiasmen for vindkraftproduksjon stor, men det har endret seg de siste to årene. Utover vindprosjekter som allerede er vedtatt å bygge ut, blir det ikke mange kilowatt ny vindkraft. Til tross for mange og omfattende planer.
- Vi møter sterk motstand og skepsis og det virker som om offentlige etater forsinker og motarbeider oss i saksbehandlingen, hevdet Mollestad.

Regjeringens forslag til statlig støtte på åtte øre per kilowatttime har ikke akkurat utløst noe hallelujarop i vindkraftmiljøene. Og det gjorde det heller ikke ikke på dette seminaret. Det koster i gjennomsnitt 50 øre å bygge ut en kWh vindkraft. Når strømprisen forventes å ligge på rundt 35 øre, og staten vil bidra med åtte øre - ja da blir det et utgangspunkt i motvind.

Derfor var også tittelen på seminaret ”Vindkraft - vinn eller forsvinn?” Og spørsmålet er betimelig å stille. For internasjonalt er vindkraftindustrien i kraftig medvind. Turbinfabrikantene har fulle ordrebøker ut neste år og vindparker bygges ut i økende tempo. I Norge ligger alt til rette for satsing på vindkraft. Men her blåser det heller en flau bris.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er sammen med Statkraft blant de fremste innen vindkraftutvikling. Torbjørn Skjerve, som er adm. direktør i NTE, signaliserte at investeringene vil bli lagt på is dersom ikke rammebetingelsene blir bedre. Ytre Vikna i Namdalen kan bli det siste prosjektet.

- Vi har satset sterkt på vindkraft i NTE, men rammebetingelsene er nå så usikre at det er vanskelig å drive med næringsutvikling, sa en oppgitt Skjerve.


Fremtidsrettet: Det var mange studenter og unge forskere på seminaret.

 


Skuffet: Knut Mollestad i Statkraft er langt fra fornøyd med at vindkraftsatsingen har dalt.


Miljøbevisst: Professor Tore Undeland (NTNU) har et stort vindkraftengasjement.