Til hovedinnhold

Norge har de siste årene ligget på ca 1,7 prosent av BNP, mens Finland og Sverige har ligget i området 3,5 til 4 prosent. Den norske regjeringen har ambisjoner om å øke den norske innsatsen til tre prosent av BNP, og næringslivet må ta en stor andel av denne økningen.

Klimautfordringene vil kreve stor satsing på nye energiteknologier i fremtiden. Rapporten fra det norske Lavutslippsutvalget og den engelske Stern-rapporten peker på dette. Videre peker Stern-rapporten på at verdens offentlige bevilgninger til FoU må dobles og at offentlige bevilgninger til teknologispredning må økes to til fem ganger i forhold til dagens nivå for å oppnå nødvendig endring av energisystemet.
 
Stern-rapporten peker videre på at energisektoren krever høyere offentlig FoU-innsats enn mange andre sektorer i samfunnet, da energimarkedene ikke har like sterke drivere for ny utvikling som andre sektorer.

Liberaliseringen av kraftmarkedet i England i 1990 førte til at fordelingsnettselskapene reduserte sin FoU-innsats med ca 85 prosent i de ti årene som fulgte. Myndighetene har vært bekymret for at dette skulle føre til for lite innovasjon i kraftbransjen og at de elektriske nettene ikke ville utvikles tilstrekkelig teknologisk. På sikt ville en slik utvikling gi dårlig leveringskvalitet for et av samfunnets viktigste produkter - elektrisitet.

For å rette opp denne situasjonen innførte myndighetene i England i 2004 en ordning der FoU ble en del av nettselskapenes inntektsramme. Dette ble innført på en måte som gjør at eventuell reduksjon av FoU-innsatsen i et selskap også fører til reduksjon av inntektsrammen. Nå har denne ordningen fungert i to år, og FoU-nivået til fordelingsnettselskapene er høyere enn før liberaliseringen i 1990. Sannsynligvis vil dette føre til bedre leveringskvalitet i det lange løp.

Forskningsinnsatsen til norske nettselskap ligger også på et bekymringsfullt lavt nivå. Ikke minst gjelder dette hvis vi skal bidra aktivt til å løse energi- og klimautfordringen.

Kanskje kan det være et godt tiltak at norske myndigheter gjør som i England - legger FoU inn som et element i inntektsrammen? Det kan føre til et gunstig bidrag både til elkvaliteten og miljøet. I tillegg vil vi komme litt nærmere målet om et FoU-nivå på tre prosent av BNP med et slikt ekstra bidrag fra næringslivet.

 

Sverre Aam
Adm. Direktør