Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth


Årets møte tok spesielt for seg hvordan bransjen kan bidra til en bærekraftig utvikling når det gjelder økonomi, kvalitet, effektivisering og miljø. Konferansen hadde ”Energisamfunnet i endring” som tittel. Hovedinnleggene berørte temaer fra lavutslippsutvalgets rapport, energiteknologiske perspektiver frem mot 2050, thorium, hvor store er norske utslipp og hvordan CO2 kan bli en verdifull ressurs.

- Det som var bra med dette møtet var at det ble skutt fra hofta, når det gjaldt spørsmål fra salen. Det var en god stemning blant deltakerne, derfor ble det også engasjement blant tilhørerne. Det fikk vi til veldig bra, sier Øyvind Vessia. Han er fersk trainee hos SINTEF Energiforskning og hadde ansvaret for gjennomføringen av konferansen.

Ca 140 deltakere var med på det tradisjonsrike NEF Teknisk Møte i Elektrobygget på Gløshaugen i Trondheim den 8. og 9. mars. Av disse var det 35 påmeldte studenter.

Vessia legger vekt på at det var den gode bredden, mange temaer og god dialog som engasjerte deltakerne, som gjorde de to dagene vellykkede. De faglige diskusjonene var basert på stoffet i de fremlagte rapportene som er samlet i et kompendium. Over 50 rapporter ble kort presentert på konferansen under seks forskjellige sesjoner.

Det faglige står selvsagt i sentrum, men det sosiale er det også bevisst lagt vekt på. Kvelden før første konferansedag var det en sammenkomst på E C Dahls bryggerier. Om kvelden den 8. mars var det middag med underholdning. De sosiale rammene rundt konferansen legger til rette for å gjøre nye bekjentskaper, og også vedlikeholde gamle.

Arrangementet har blitt en ettertraktet møteplass for folk i energibransjen og det har vært en god oppslutning spesielt fra det elkrafttekniske miljøet. Studentene ser også ut til å benytte anledningen til å møte bransjefolk og få et innblikk i teknologi og utfordringer/ problemstillinger.

Helt siden 1969 har Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Trondheim gruppe arrangert tekniske møter ca hvert tredje år.

Dette var innledningsforedragene på konferansen:

 • Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050 
  Fridtjof Unander (tidligere i IEA, nå vise-adm.dir. i Enova) har vært hovedforfatter for denne omfattende studien som  analyserer hvordan forskjellige energi-teknologier kan bidra til økt energisikkerhet og mindre miljøbelastning.
 • Thorium – løsningen på verdens energiproblemer? 
  Professor Jan Sigurd Vaagen fra UiB satte energiutfordringene i perspektiv.
 • Hvor mye miljøpåvirkning bidrar Norge med totalt? 
  Carlo Aall fra Vestlandsforskning forklarte forbrukerperspektiv på energi forbruk, og hva det betyr for utslippsregnskapet.
 • CO2-verdikjede
   Aage Stangeland fra Bellona redegjorde for hvordan CO2 kan bli en verdifull ressurs.
 • Lavutslippsutvalget
  Sverre Aam (adm. direktør SINTEF Energiforskning) forklarte hvordan det er gjørbart og ikke umulig dyrt for Norge å bli et klimavennlig land innen 2050.
  Hvilke endringer fører dette med seg  i energibransjen?
 • ”CO2-fri energiprosjektet i Statoil”
   Björn Berger fra forskningssenteret til Statoil presenterte Statoils planer for klimavennlig energi.

Innleggene vil bli lagt ut på nettet på NEFs hjemmeside.

”Den glade opera-trio” underholdt på middagen. Sonja Kristensen og Cecilie Karlsen sang, mens Halldis Flakne akkompagnerte på piano.

Disse blide guttene er på oppsummeringsmøte. Fra venstre på første rad: Dag Eirik Nordgård, Olve Mogstad (leder for NEF Trondheim Gruppe), Øyvind Vessia, Kjell Sand (president i NEF) og Trond Toftevaag. Fra venstre bakerste rad: Terje Rønningen, Ivar Husevåg Døskeland, Steinar Beurling og Stein Kotheim. Fotograf Eivind Solvang var også med på møtet.

Det var første gang Øyvind Vessia hadde ansvaret for gjennomføringen av en konferanse. Som fersk i arbeidslivet, han er trainee hos SINTEF Energiforskning, ser han på dette som en nyttig erfaring.