Til hovedinnhold

Tekst  Harald Danielsen  foto  Mette K. Høiseth


EFIKS er et annerledes arrangement enn tradisjonelle konferanser. Her møtes de dyktige studentene og de attraktive bedriftene. Sammen med ledende forskere ved NTNU og SINTEF ser de inn i fremtidens energiløsninger.

Tre stikkord for arrangementet: Fremtidens arbeidstakere, fremtidens energibransje og energiforsyning og behovet for forskning og utvikling. Samrøren mellom studenter og næringsliv innenfor energi og miljø gjør EFIKS unikt.

EFIKS skal inspirere studentene til å se en spennende energifremtid innenfor næringslivet og forskningen. Næringslivet får inspirasjon til mer forskning og utvikling for å utvikle egen bedrift og energibransjen. Og forskningsmiljøene får vist frem hvor viktig forskningen er for næringslivet og samfunnet.

Sjef igjen: Knut Herstad (tv) fra EBL er også leder for styringsgruppen i 2007. Her snakker han med professor Arne Bredesen (NTNU) på EFIKS 2005.

Noen smakebiter fra programmet
Jon Almaas ser inn i energifremtiden, Alf Bjørseth setter forskning og milliardindustri i perspektiv og en industrirepresentant må forsvare sin satsing på fornybar energi i en "doktordisputas". Studentene presenterer prosjektoppgaver i vrimlehallen utenfor konferansesalen. Det blir spennende forskningsutfordringer, suksesshistorier og debatter.

Og selvsagt blir det ukerevy!
Bak EFIKS 2007 står Norges forskningsråd, Energibedriftenes landsforening, Enova, Norsk Industri, NTNU, SINTEF, NVE, Energikontakten og studentgruppa EMIL

EFIKS ble første gang arrangert i 2005 med stor suksess. Over 300 deltagere og nesten 30 utstillere var på plass i Elektrobygget på NTNU i Trondheim.

Programmet vil bli lagt ut på EFIKS hjemmeside.


Engasjert: Odin, alias Klaus Joacim Sonstad, dukket opp på storskjerm. Han hadde klare meninger om energiforsyning til stor fornøyelse for panelet (Sverre Aam, Fredrik Skavlan og Knut B. Haanæs) og konferansedeltakerne i salen.


Nærmere informasjon:
Leder av styringsgruppen for EFIKS 2007
Knut Herstad, EBL

Telefon:
23 08 89 31 / 91 10 40 77