Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth

NTNU, SINTEF og AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ønsker å forsterke og utvide forsknings- og studiesamarbeidet. Den 28. september ble det signert en intensjonsavtale mellom NTNU og AIST.

Blant verdens fremste
AIST er et institutt for avansert naturvitenskapelig og teknologisk forskning og blir regnet blant de fremste teknologiske forskningsmiljøene i verden. Det gir blant annet strategiske råd til den japanske regjeringen.

I avtalen ønsker de tre institusjonene å spisse kompetansen på forskning og utdanning innen bærekraft, energisystemer, nanoteknologi og bioteknologi.

Langsiktige mål
Både Hiroyuki Yoshikawa som leder AIST, SINTEF-sjef Unni Steinsmo og rektor Digernes presiserte i sine innlegg at forskning og utdannelse må gå hånd i hånd. Og ikke minst, forskning tar lang tid.
- Jeg ønsker meg store og tunge prosjekter med finansiering fra begge land. Spesielt Asia (Japan, Kina og Singapore) er interessant når det gjelder internasjonalt samarbeid, sa Erik Skaug fra Norges forskningsråd.

Avansert bruk
- Japanere er de mest avanserte energibrukere i verden. Japan importerer all energi, og de bruker den på en utrolig effektiv måte. De ser løsninger som vi kan dra nytte av senere. Derfor er samarbeidet med dem så viktig. Norge har tilgangen på energi og japanerne er sluttbrukere med gode løsninger, sa professor Arne Bredesen.

Den første intensjonsavtalen mellom Norge og Japan ble undertegnet i mai 2003. Hiroyuko Yoshikawa ble æresdoktor ved NTNU i 2001.


Rektor Torbjørn Digernes (NTNU), konsernsjef Unni Steinsmo (SINTEF), president Hiroyuki Yoshikawa (AIST) og dekanus Bjørn Hafskjold (NTNU). Hafskjold ledet planleggingen av besøket.

.

 

ERFARNE:
Erik Skaug fra Norges forskningsråd (tv) og professor Arne Bredesen har i mange år hatt kontakt med det japanske forskningsmiljøet