Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth

Rosen kommer fra Rune Paulsen (25) som er i ferd med å avslutte et tre måneders opphold hos SINTEF Energiforskning i Trondheim.

Det er mange gjester hos SINTEF Energiforskning. Utenlandske og norske, studenter og stipendiater. For kortere eller lengre tid. Her sitter de sammen med forskere som arbeider med samme fagområder. En av dem er den nyutdannede sivilingeniøren Rune Paulsen fra studieretningen Energi og miljø med spesialisering innen elektrisk energiteknikk.

Sammen med fagfolkene
Paulsen er engasjert av HelgelandsKraft i et prosjekt der han jobber med avanserte kraftsystemsimuleringer. Han mater inn forskjellige problemstillinger i modellene han har etablert og ser hvorledes dette påvirker det aktuelle kraftnettet. Den ferske sivilingeniøren, som leverte hovedoppgaven i sommer, sitter på et kontor i tredje etasje i ”det rosa bygget” på Gløshaugen. Midt blant fagfolkene som holder på med kraftsystemdynamikk.

- Da jeg holdt på med hovedoppgaven hadde jeg en del kontakt med SINTEF. Engasjementet er en fortsettelse av hovedoppgaven, sier han. Derfor ble det opprettet et prosjekt hos SINTEF Energiforskning.

Felles utbytte
Paulsen forteller videre at det er tilgangen på avanserte simuleringsprogrammer og kunn-skapen hos forskerne som gjør oppholdet hos SINTEF så verdifullt. Den personlige kontakten med forskerne og hjelpen han får, er han strålende fornøyd med.

Når Rune Paulsen trenger noen å konferere med, er Trond Toftevaag en god sparringpartner.

- Det ene er at vi har et prosjekt og Rune Paulsen gjør en jobb, samtidig som han får opplæring. Alle spørsmål han har og ting han lurer på, får han svar på med en gang. Han sitter midt i verdens beste kilde for kunnskap innenfor kraftsystemanalyse, hevder Toftevaag med kledelig bergensk beskjedenhet.

SINTEF-forskeren utdyper: Alle på faglaget for kraftsystemdynamikk pluss alle de andre ressurspersonene som finnes i gangene her, står til hans disposisjon nå når han først er her. Paulsen får på denne måten en unik mulighet for kompetanseutvikling som få andre nyutdannede ingeniører har.

Samtidig ser Toftevaag også at det er fordeler for forskningsmiljøet.
- Min tanke er at vi på den måten får en viktig kontakt med bransjen gjennom et slikt samarbeid. Fordi vi blir kjent med dem og de blir kjent med oss. Vi får direkte innsikt i de problemene som nettselskapene har. Og det er bra, for oss og dem.

Rune Paulsen reiser til Steinkjer etter jul. Der skal den nyansatte avdelingsingeniøren jobbe med varierte oppgaver som vindkraft, småkraft, tap i nett og forsterking av nett hos NTE Nett AS.

 

Nyutdannet sivilingeniør Rune Paulsen (tv) og forsker Trond Toftevaag har hatt et fruktbart samarbeid på SINTEF Energiforskning.


FAKTA:
SINTEF Energiforskning oppfordrer bransjen til å vurdere utplassering av ansatte hos oss for kortere eller lengre perioder. Dette kan være en fin måte for nyansatte å komme i gang med stasjonære og dynamiske nettanalyser eller andre faglige aktiviteter på, samtidig som de får etablert et faglig nettverk. Det er også en mulighet for de mer erfarne til å få opplæring i bruk av nye analyseverktøy, oversikt over aktuell litteratur samt en god anledning til å diskutere aktuelle problemstillinger, utfordringer og løsning i en uformell sammenheng.

Kontaktpersoner: