Til hovedinnhold

Ordningen er utviklet for å dekke de fleste anskaffelsesbehov hos de selskapene som deltar. Målsettingen å opprette de fleste tilbyderlister med basis I kvalifikasjonsordningen.

Kvalifikasjonsordningen bygger på etableringen av EUs indre marked og EØS avtalen. Lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitetene i olje- og gasselskaper med utvinningstillatelse på norsk og dansk kontinentalsokkel krever at tilbydere av varer og tjenester velges ut på basis av objektive kriterier og basert på offentlig utlysing av konkurranse i EØS-området.

En felles kvalifikasjonsordning for leverandører er en måte for oljeselskapene å harmonisere sine interne anskaffelsesprosedyrer på med de internasjonale reglene for offentlig anskaffelse.

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien. Leverandører kan søke om kvalifisering for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører på en enkel og enhetlig måte. Dette representerer et årlig marked på ca 80 milliarder kroner.