Til hovedinnhold

Tekst  John Olav Tande og seniorforsker Kjetil Uhlen  foto  Leif Warland og EWEA

TradeWind er et nytt prosjekt innen Intelligent Energy - Europe (IEE) programmet. Prosjektets fulle navn er Wind Power Integration and Exchange in the Trans-European Power Markets.

SINTEF Energiforskning er prosjektleder for to hovedaktiviteter:

  • etablering av en forenklet markeds- og nettmodell av det  europeiske kraftsystemet
  • etablering av scenarier for utbygging av kraftnettet fram mot  år 2030. 

I prosjektet vil kraftflyten bli simulert time for time under påvirkning av alternative markedsforhold, nettscenarier og innmating av store mengder vindkraft.

Skal foreslå tiltak
Et mål med prosjektet er å undersøke hvorvidt flaskehalser oppstår i nettet, og om disse kan avhjelpes ved markedstiltak som alternativ til (dyr) utbygging av overføringsnettet. Resultatet av analysene skal være grunnlag for å foreslå tiltak i form av markedstilpasninger eller prioriteringer med hensyn til forsterkning av overføringsnettet i Europa.

Prosjektet går over 24 måneder. Den Europeiske vindkraftorganisasjonen EWEA er koordinator. I tillegg til SINTEF Energiforskning er VTT fra Finland, Garrad Hassan fra England, Risø fra Danmark, 3E og Tractebel fra Belgia, Dena fra Tyskland og KEMA fra Nederland med i prosjektet.


OPPSTART: Den europeiske vindkraftorganisasjonen EWEA arrangerte oppstartmøte i november 2006. Fra v: Kjetil Uhlen (SINTEF Energiforskning), Poul Sørensen (Risø), Hannele Holtinen (VTT), Bettina Lemström (VTT) og Poul Erik Morthost (Risø).

Kontaktpersoner hos SINTEF Energiforskning:
John Olav Giæver Tande

Les mer om” Intelligent Energy – Europe” programmerJohn Olav Tande fra SINTEF Energiforskning oppsummerer.