Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette K. Høiseth

Dette var budskapet fra adm. direktør Øistein Andresen, SN Power og Pål Otto Eide, leder for vindkraftprosjekter i Hydro New Energy til Energi- og miljø studentene i Elektrobygget på Gløshaugen i Trondheim på Energidagen 2006 den 12. oktober.

Energidagen er arrangementet der industrien møter studentene. Årets tema var ren energi – et blikk på teknologiske løsninger.

Unik kompetanse
Norsk vannkraftkompetanse er etterspurt og konkurransedyktig i Asia og Latin Amerika. Og den er anerkjent.
- Norsk kunnskap dekker hele spekteret fra planlegging, utbygging, drift og vedlikehold, deregulering, forvaltning og miljø og klima, påpekte Øistein Andresen. Dette kommer av vår unike kraftsituasjon som nesten er 100 prosent basert på vannkraft og vårt felles nordiske kraftsamarbeid.
- Men vi trenger fornyelse, og den må dere stå for, sa han mens han så utover den lydhøre salen. Vannkraftutbyggingen vil foregå i de nye vekstmarkedene, som Asia, Afrika og Latin Amerika. I Norge er storskala utbygging av vannkraft over.

Satser på vindmøller til havs
- Politikerne mangler visjoner. Vi tenger gode hoder som oppfatter nye muligheter og legger til rette for dette, hevdet Pål Otto Eide fra Hydro New Energy. Det er mye vind i Norge og ute på havet blåser det mer og sterkere.

Hydro satser på offshore vindmøller og i HyWind-prosjektet er tatt i bruk kunnskap fra oljeindustrien. Vindmøllene til havs står på betong eller stålsylindere.
- En vindmølle i Tyskland som gir to GWh gir tre GWh på land i Norge og fire GWh offshore. Norge må utnytte dette og lage et marked som vi kan selge denne kraften til utlandet, påpekte Eide.

Samspillet mellom vind og vannkraft er viktig, oppsummerte han. Vi må ha noe å falle tilbake på når gassen tar slutt.


Jentekoret Candiss ga deltakerne en morsom start på dagen.

 


Pål Otto Eide, leder av vindkraftprosjekter i Hydro New Energy, etterlyste politiske visjoner og planer.


Adm. direktør Øistein Andresen fra SN Power påpekte i sitt innlegg at vannkraftutbyggingen i fremtiden vil foregå på andre kontinenter.