Til hovedinnhold

Tekst og foto  Bjørg Hernes

Det nye forskningssenterets tittel er ”Senter for integrerte operasjoner i petroleumsvirksomhet” (Center for e-field and integrated operations for the petroleum industry). Sentrale personer ved NTNU er Jon Kleppe og Jon Lippe, henholdsvis senterleder og daglig leder. Videre har Gassteknisk Senter NTNU/SINTEF, ved Bjarne Foss, bidratt til Senterets utvikling. SFIens omfang er 40 millioner kroner pr år i fem til åtte år.

- Norges Forskningsråd yter 10 millioner, mens våre industripartnere (Statoil, Hydro, Total, Gaz de France, ConocoPhillips, Shell, Petoro, Kongsberg Maritime, IBM, Aker Kværner og FMC Kongsberg) trør til med ca 25 millioner. De resterende ca 5 millioner er egenandel fra instituttene, informerer senterets daglige leder Jon Lippe.
- Idéen med senteret er å utvikle en ny kurs innen integrerte operasjoner. Vi skal utvikle andre generasjons løsninger, dvs. at leverandører og oljeselskaper skal jobbe i integrert samarbeid, også globalt.
- Vi skal bidra til å nå målet om å øke verdien av oljefeltene på norsk sokkel med 250 milliarder kroner. For å greie dette vil vi påskynde prosessen, redusere driftskostnadene, gjøre flere felt levedyktige, samt forbedre sikkerhet og miljø, forteller Lippe.

Internasjonalt samarbeid
For å realisere visjonen må fagfolk kobles sammen. Senteret vil innbefatte tjuefem forskere fra NTNU/SINTEF/IFE, tretti PhD-studenter (over en femårsperiode), femten NTNU-professorer og fem eksperter fra internasjonalt ledende universiteter. Senteret har etablert samarbeid med Stanford University i USA (Smart Field Center), Delft Technical University i Nederland (Smart Field Technology at Department of Petroleum Engineering), Carnegie Mellon University, USA (Systems and control Engineering/Dept. of Chemical Engineering), og Kyoto University i Japan (Virtual and augmented reality technologies).

Globalisering av integrerte operasjoner
Begrepet ”integrerte operasjoner” vil si at fagfolk fra ulike disipliner kobles sammen for å optimalisere verdiskapingen innen reservoar, boring og brønn, drift og vedlikehold. Samarbeidsprosessen er støttet av moderne kommunikasjonsteknologi. Det er ønskelig å oppnå et tettere samarbeid mellom ekspertgrupper, leverandører og oljeselskaper fra ulike steder, både på land og hav - også globalt. Spesialister fra ulike organisasjoner kobles sammen i virtuelle team, og arbeider med avanserte modeller og direkte informasjon fra feltene. Fageksperter i Stavanger og Houston kan delta i sanntidsstyring av oljefelter i Angola. Dette er fortsatt
framtidsvyer, sånn er det ikke ennå.
- Senteret skal også behandle spørsmål om mennesker, kultur, kommunikasjon og arbeidsprosesser, forklarer Jon Lippe.
- Det er mer enn informasjon som skal til for at folk skal kunne jobbe sammen. De myke verdiene er like viktige som de harde, og vi har som mål å bli verdensmestere, hevder Jon Lippe.

Jon Lippe er daglig leder for det nye forskningssenteret “Senter for forskningsbasert innovasjon”.