Til hovedinnhold

- Med 950 deltakere fra 47 land er dette den største konferansen som noen gang har blitt arrangert innen CO2-håndtering, sa en tydelig stolt Nils Røkke. Det er rekord over hele linja, både antall deltakere, antall land som er representert og 565 bidrag som er levert inn til det fire dager lange arrangementet. SINTEF og NTNU er vertskap for GHTG-8 på vegne av det internasjonale energibyrået (IEA) forskningsprogram for klimagasser.

Det er ingen tilfeldighet at GHGT-8 er lagt til Trondheim. Dette understreket både Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i innledningsforedraget og Kelly Thambimuthu, som er leder for styringsgruppen i IEAs forskningsprogram for klimagasser, under åpningssesjonen. Trondheimsmiljøet regnes som ledende på fagområdet fangst, transport og lagring av CO2

Allerede med Sleipner-feltet i 1996 vakte norsk forskning internasjonal oppsikt med innfanging og lagring av CO2 Norge var først med å ta ut CO2 fra naturgass og tilbakeføre i dype grunnvannssjikt, kalt akvifers. 

Mette Kjelstad Høiseth

Olje- og energiminster Odd Roger Enoksen sa i innledningsforedraget at Trondheimsmiljøet imponerer. Til venstre Nils Røkke, direktør Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF, som åpnet konferansen.
Foto: Roger Bjerkan

Kontakt:
Nils Anders Røkke