Til hovedinnhold

Tekst og foto  Mette K. Høiseth

- Denne viser de siste 24 timers lynaktivitet, og kartene blir oppdatert hvert femte minutt, sier lynforsker Frank Dahlslett. Han viser stolt frem mobiltelefonen og trykker frem programmet.
 
Trådløs kobling
LIZ-2006 (lyn i lomma) er et program som gir deg lynaktiviteten rett på PDA-en (Personlig Digital Assistent), hvis du har en Smartphone eller PocketPC. Via et trådløst nettverk (GPRS, 3-G eller WiFi) henter LIZ-2006 inn kart med oppdaterte lyndata.
- Programmet kobler seg opp mot SINTEF Energiforskning sin server og henter ut kartbildene som brukeren abonnerer på, forteller Dahlslett. Abonnentene kan selv velge hvilke kartområder (land, fylke, kommuner eller til og med boligfelt) de ønsker å abonnere på.
 
Det er først og fremst kraftverksindustrien og luftfarten som drar nytte av tjenesten. Systemet gir brukerne muligheten til å varsle folk på lynutsatte anlegg, for eksempel arbeid på elektriske linjer og elektriske anlegg i tide. Det er også laget ulike løsninger som gir oppdatert informasjon om aktuell tordenværsaktivitet.

Mot normalt
2006 ligger litt over normalen for antall lynnedslag. Gjennomsnittlig er det 140 000 nedslag årlig. Og det er verst på Østlandet. Der er det registrert ca 90 000 lynnedslag hittil i år, mens det i Trøndelags-fylkene er registrert ca 25 000.
 
Rekorden for lynnedslag i løpet av et døgn er 170 000 i Skandinavia. Det skjedde 17. juli 2003 og 70 000 av disse slo ned i Sør-Norge.
 
SINTEF Energiforskning har en egen nett-tjeneste (lyn-i-dag) som gir brukerne tilgang til å se lynaktiviteten det siste døgnet. Lynnedslagene blir minutt for minutt registrert som et punkt på kartet. Kartene blir oppdatert hvert 10. minutt. På “lyn-i-dag”- sidene kan du også se på aktiviteten de siste dagene. Denne
tjenesten heter “lyn-i-går” og er gratis.

Er du interessert i nytt fra SINTEF Energi - følg bloggen vår - #SINTEFenergy blog


 

Faktaboks:

Hva er lyn?
Lyn er egentlig bare en gnist, men ganske mye lengre enn det vi er vant med av gnister. Lyn oppstår når spenningen mellom et område med positiv elektrisitet og et område med negativ elektrisitet i atmosfæren blir så stor at det utløses en gnist mellom de to områdene. Lyn kan utløses innenfor én sky, mellom to forskjellige skyer, eller mellom en sky og bakken.

Positiv og negativ ladning skilles fra hverandre når det dannes nedbørspartikler, og disse vokser. Dermed blir det ulik ladningsfordeling, og lyn oppstår. Det vanlige er at den positive ladningen samles høyt oppe i skyen, mens den negative ladningen samles nede.

Ladningen som forflyttes via et lyn er relativ liten (1-10 Coulomb), men siden utladningen skjer i løpet av meget kort tid (pulser med ca 20-300 mikrosekunders varighet), vil strømstyrken komme opp i verdi på noen tusen til 300 000 ampere. Et gjennomsnittlyn har strømstyrke 10-12 kiloampere. Lynkanalen står normal åpen i ca 0,2 til 0,5 sekunder med en likestrøm på 200-500 ampere og innenfor denne perioden kommer det normalt 5-10 pulser med kraftig strøm.

Lyn kan være fra noen hundre meter til flere titalls kilometer lange. Det er bare en tredjedel av alle lyn som treffer bakken.

Hva er torden?
Torden er en naturlig følge av lyn. Luften rundt et lyn varmes opp til flere tusen grader, og når luft varmes opp utvider den seg. Et lyn varer ikke spesielt lenge, og luften varmes opp fort, for deretter å bli avkjølt raskt. Da trekker luften seg også raskt sammen igjen. Den raske utvidelsen og sammentrekningen forplanter seg ut i alle retninger fra luften der lynet kom.

Det er disse bølgene vi oppfatter som torden. Torden høres ut som en rullende rumling fordi bølgene fra forskjellige steder der lynet kom, når øret på forskjellig tidspunkt.

“Lyn i lomma” er et program som viser lynaktiviteten på en håndholdt datamaskin (PDA) eller en Smartphone.