Til hovedinnhold
Opptaksgrensen stiger på EMIL
Relaterte tema

Publisert 25. oktober 2006

Etter toppåret 2001 med 53,5 poeng gikk det stadig nedover med opptaksgrensen til Studieprogrammet energi og miljø (EMIL). Laveste opptaksgrense var i 2004 med 45,5 poeng. EnergiKontakten har siden starten i 2003/2004 jobbet målrettet mot å gjøre studiet attraktivt for studenter og vi ser nå resultater av arbeidet. Etter to år er opptaksgrensen øket fra 45,5 til hele 53,1 poeng - EnergiKontaktens tiltak virker.

Tekst  Sivilingeniør Fredrik Christensen, NTNU, koordinator for EnergiKontakten

EnergiKontakten har helt fra starten jobbet målrettet for å sikre en solid rekruttering til Studieprogrammet energi og miljø. Dette er igjen med og sikrer et solid rekrutteringsgrunnlag til bedriftene som ansetter sivilingeniører innen energi og miljø. Et mål på kvaliteten blant de nye studentene er opptaksgrensen som viser laveste poengsum (poengsum = snitt av karakterer fra videregående skole pluss tilleggspoeng) for studenter tatt opp ved studieprogrammet. Etter flere års synkende opptaksgrense ser vi nå en markant økning. Dette er med og vitner om at Studieprogrammet energi og miljø appellerer til stadig flere av de dyktigste studentene.

EnergiKontakten ble opprettet høsten 2003, fikk ansatt egen koordinator januar 2004, og ble formelt stiftet i mars 2004. Statistikken over opptaksgrensen til Studieprogrammet energi og miljø viser tydelig hvordan trenden med stadig synkende opptaksgrense er snudd til en oppadgående trend. Dette skyldes sannsynligvis mange faktorer, som at energi og miljø er et hett tema i media og samfunnsdebatten forøvrig, men jeg er også overbevist om at EnergiKontaktens målrettede innsats er en viktig bidragsyter til at vi har oppnådd disse positive resultatene.

Takk til alle medlemmer i EnergiKontakten som er med og støtter opp om arbeidet vi gjør - vårt arbeid gir resultater!

De kommende studentene lyttet ivrig til Silja Strømme (tidligere EMIL -student) fra TEV Kraft.
Foto  Sverre S. Gjerde