Til hovedinnhold

Tekst  Svein Tønseth, SINTEF Media  foto  Mette K. Høiseth

Professor Gustav Lorentzen (1915-1995) har for lengst fått en vitenskaplig konferanse oppkalt etter seg. I dagene 28.-31. mai ble den første gang avholdt i Trondheim – byen der han bodde og virket.

Tilbake til naturens egne stoffer
Både i kjøleanlegg og varmpumper sirkulerte tradisjonelt kjemikaler som brøt ned ozon-laget over jorda når de lekket ut. Gjennom en avtale fra 1987 besluttet det internasjonale samfunnet å avskaffe disse stoffene. Kjemisk industri lanserte raskt et nytt kjemikalium som erstatning, men dette stoffet viste seg å ha sterk drivhuseffekt.

Med dette som bakgrunn, gikk professor Lorentzen tidlig inn for å bruke ett av naturens egne stoffer - CO2 - som ”arbeidshest” i varmepumper og kjøleanlegg i stedet for kjemikaler. En bærekraftig løsning, for CO2-en ”lånes” nemlig fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut.

På vei inn i kommende biler
Sammen med nære kolleger ved nåværende NTNU og SINTEF, innledet Lorentzen et arbeid som har resultert i en rekke patenter innenfor drift, regulering og utforming av CO2-anlegg. Forskningsmiljøet i Trondheim var først ute med å vise at CO2 kan erstatte kjemikaler i bilers klimaanlegg, uten at drivstoff-forbruket øker.

EU forbereder nå et påbud om at alle nye bilmodeller fra og med 2011 må ha klimaanlegg uten dagens kjemikaler. Bilfabrikkene har allerede testbiler på veien med CO2-baserte klimaanlegg. SINTEF og NTNU deltar samtidig i et EU-prosjekt som skal munne ut i enkle og billige CO2-anlegg for mindre biler.

Japansk badevann og Coca Cola
CO2-teknologien som ble født i Trondheim, har vunnet fram også på en rekke andre områder. CO2-teknologi fra SINTEF og NTNU er blant annet blitt en slager i boliger i Japan. Her brukes den i varmpumper for oppvarming av tappevann og romluft.

Samtidig har Coca Cola annonsert at brusgiganten vil ta i bruk CO2-teknologi i alle sine butikk-kjølere verden over.

Brende på talerstolen
Den vitenskapelige konferansen som bærer Lorentzens navn, arrangeres i år for 7. gang. Arenaen var Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim, og arrangør er The International Institute of Refrigeration.

Tidligere miljøvernminister Børge Brende, som er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, holdt åpningsforedraget. Blant foredragsholderne var også EUkommisjonens Matti Vainio, som har stått sentralt i EUs arbeid med å fase ut dagens kjemikaler i bilers klimaanlegg.

FORNØYD POLITIKER:
Børge Brende lot seg ikke be to ganger da han glisende satte seg inn i en Audi A4 testbil med CO2-basert klimaanlegg. EU vurderer forbud mot kjemikaler i klimaanlegg for nye biler fra 2011 og CO2 kan bli valgt som alternativ. Til høyre SINTEF-forsker Petter Nekså.

 

Kontakt:
Petter Nekså