Til hovedinnhold

Kraftbransjen i Norge opplever økende mistillit blant sine kunder. Det er utrolig at den utviklingen får fortsette etter at bransjen i årevis har pratet om å skape seg et nytt og positivt image. Det er ikke snakk om at økonomien er for skral til å tåle de nødvendige tiltakene heller, men grådigheten hos eierne er større enn appetitten på det positive imaget. De har glemt at formuen de forvalter er bygd opp av den jevne nordmann gjennom en årrekke, og at han nå vil ha et ord med i laget når disposisjoner skal gjøres for å sikre forsyning og lavest mulig pris, i den rekkefølgen..

Spesielt de små privatkundene forventer at leverandøren skal bry seg om deres behov for sikker forsyning til en kostnad som beveger seg i takt med det generelle prisnivået. I stedet er det disse kundene som sitter med hele risikoen nå når prisen øker formidabelt. Produsentene er uansett garantert en fin fortjeneste når kundene har variabel kraftpris eller spotpris. Et større antall fastpriskunder vil øke leverandørenes motivasjon for å sikre leveranser til lavest mulig pris.

Avkastningen på nybygging er usikker og motivasjonen for å bygge nytt er derfor lav. Med bakgrunn i de ekstremt gode tidene for kraftselskapene vil mange likevel hevde at bransjen har gjort seg skyld i en gedigen utbyggingsunnlatelse når vi igjen opplever rasjoneringsspekulasjoner. Det hevdes at haugevis med søknader om utbygging er sendt, men at myndighetene generelt sett har avvist slike initiativ. Suksess kan imidlertid ikke måles i søknader, men i gjennomførte utbygginger. Derfor gjenstår
det å etablere team som er i stand til å lose søknadene gjennom det norske byråkratiet. Da vil vi kunne se frem til sikker og tilstrekkelig kraftforsyning om 10-15 år. Det er med kraftmangel som med matmangel. Vi kan ikke leve med den.

Ansvaret for kraftforsyningen i Norge har ingen enkelt adresse. Det blir mange som skal skytes dersom det ikke snarest tas beslutninger om ny produksjons- og overføringskapasitet med tanke på å dekke forventet økning i etterspørselen de kommende 20-25 år. Siden vi er i starten på september, ønsker jeg Skitt Jakt!

Einar Fasting
Markedsdirektør

Foto: Mette K. Høiseth