Til hovedinnhold

Årets Jentedag ved Studieprogrammet Energi og miljø ble en kjempesuksess der 28 spente jenter møtte til informasjon og hyggelig samvær. Nå har hele 49 jenter takket ja til studieplassen ved Energi og miljø-studiet.

Tekst  Sivilingeniør Fredrik Christensen, NTNU, koordinator for EnergiKontakten

Av totalt 150 personer som fikk tilbud om studieplass ved Energi og miljø i år, utgjorde jentene hele 57 personer. Alle de heldige jentene fikk invitasjon om å delta på årets Jentedag ved studieprogrammet og 28 av dem hadde mulighet til å delta. Med flott vær og god stemning ble dette en uforglemmelig dag.

Etter at svarfristen gikk ut for å takke ja/nei til tilbudet om studieplass (i etterkant av Jentedagen) har nå totalt 129 personer takket ja - og av disse er det hele 49 jenter! Til informasjon var det 18 jenter som begynte på Energi og miljø-studiet i 2005.

Kortsiktig og langsiktig mål
En av EnergiKontaktens vedtatte mål er å styrke rekrutteringen av jenter ved Studieprogrammet energi og miljø. Etter flere år med stadig synkende andel jenter ved studiet, ble det bestemt at vi gjennom EnergiKontakten skulle sette inn tiltak for å øke jenteandelen. Hovedtiltaket i så måte ble å arrangere en egen jentedag for kvinnelige søkere til studieprogrammet og historiens første Jentedag ved Energi og miljø-studiet ble gjennomført i 2005.

Jentedagen har to målsettinger for oss, én kortsiktig og én langsiktig: Den kortsiktige målsettingen er å stimulere til at flest mulig av jentene som har søkt opptak til studiet skal takke ja til studieplassen. Den langsiktige er at arrangering av en årlig jentedag skal resultere i øket jenteandel på sikt.
 
Mer enn dobbel deltakelse
Årets Jentedag gikk av stabelen mandag 24. juli 2006. Denne dagen myldret det av forventningsfulle jenter ved NTNU Gløshaugen i Trondheim da hele 18 studieprogram arrangerte Jentedag på samme dag! Dette var en dobling fra 2005 da 9 studieprogram hadde Jentedag. Det totale antallet jenter som deltok var formidable 230 – mot ca 100 i 2005. Dette er med og vitner om at jenter er svært ettertraktet ved teknologistudiene ved NTNU.

I år var det i alt 57 jenter som fikk tilbud om plass ved Energi og miljø-studiet mot 28 i fjor. Alle jentene som fikk tilbud om studieplass ble invitert til å delta på Jentedagen og i år deltok hele 28 jenter mot 11 året før - altså en formidabel økning!
 
Variert program
Programmet for dagen var tett og jentene uttrykte at de koste seg og hadde en flott dag.

I løpet av dagen fikk jentene blant annet treffe professorer og medstudenter, informasjon om studiet, informasjon om jobb- og karrieremuligheter, møte kvinnelige sivilingeniører fra næringslivet, bli kjent på studiestedet og oppleve studentbyen Trondheim.

Tiltakene virker
I etterkant av Jentedagen har vi fått mange og utelukkende positive tilbakemeldinger fra jentene som deltok. Pr. 03.08.06 har 49 jenter takket ja til studieplassen ved Energi og miljø (av totalt 129) noe som er meget bra! Det blir nå veldig spennende å se hvor mange av jentene som møter til immatrikuleringen den 15. august - vi gleder oss!

Med økning i antall kvinnelige søkere til Energi og miljø-studiet, en betydelig økt deltakelse på jentedagen ved Energi og miljø, og hele 49 jenter som har takket ja til studieplassen ser det nå ut til at vi greier å oppnå vårt mål om økt jenteandel. EnergiKontaktens tiltak fungerer!

Det ble også tid til sightseeing. Studentbyen Trondheim viste seg fra sin beste side.
Foto: Sverre S. Gjerde