Til hovedinnhold

Energikrise er snart et hverdagsord for nordmenn, og kanskje spesielt for dem som bor i Midt-Norge. Temaet er brennhett – eller med et annet ord - elektrisk.

Det handler om
I mediene snakker de fleste forbi hverandre når energikrisa står på agendaen. Markedsanalyser, energi- og miljøpolitikk, rettvitersk harme og minstepensjonister blandes i en heksegryte det er vanskelig å få noe spiselig ut av.

Hvis jeg skal legge fra meg ekspertenes analyser og planter begge beina i mengden av ”folk flest” - Hva handler det om, hva er energikrisa?

I all hovedsak handler det om ubehaget ved å få en unormalt stor strømregning på vårparten og en reell fare for ikke å kunne bruke strøm når jeg ønsker det. I bransjespråket heter det vedvarende svært høye kraftpriser og fare for rasjonering.

Høye kraftpriser blir krise når forskjellsbehandlingen blir utålelig eller innhugget i lommeboka for stort. Med disse to ”aksene” kan vi snakke om krise når vi som bor i Midt-Norge må betale utålelig mye mer enn andre nordmenn for energien. Eller hvis ekstraregningen vi som huseiere får i et tørt og kaldt år er utålelig mye høyere enn det vi normalt betaler.

Forståelig språk
Som antydet i ingressen varierer tålegrenser stort over tid og mellom enkeltmennesker. La oss ta noen situasjoner vi med en rimelig sannsynlighet vil oppleve.

På grunn av lite regn i regionen må Midt-Norge betale 10 øre mer per kWh enn folk i resten av landet i tre vårmåneder. Er den tusenlappen i ekstrakostnader for trøndere og nordvestlendinger det året dette utgjør en utålelig forskjellsbehandling når den kommer på toppen av en årlig strømregning på opp mot 20 tusenlapper?

Hvis regnet stopper opp igjen og vi får et løft på elprisen på 20 øre per kWh hele det neste året blir ekstraregningen rundt fem tusenlapper for en typisk rekkehuseier. Er det en energikrise?Jeg tror det er viktig å ta den brede politiske debatten i en språkdrakt hvor folk flest skjønner hva det dreier seg om. Vi må finne gode ord og målestokker for hvor viktig miljø, leveringssikkerhet og stabilitet er - og veie dette mot hva det koster.

Når vi så er enige om hva en grei balanse mellom miljø, leveringssikkerhet og stabilitet og pris er, kan ekspertene diskutere videre realisering av folkets beslutning på sitt eget stammespråk.

Jeg tror tenåringen og MacGyver er ytterpunkter. Sunn fornuft og gode visjoner vil lande oss på rett sted etter en god debatt om hva kravene til energiforsyningen skal være - pris inkludert.

ULIK TÅLEGRENSE:
- Er 20 øre ekstra per kWh en utålelig forskjellsbehandling, spør dr. ing. Petter Støa.

Foto: Mette K. Høiseth

Kontakt:
Petter Støa