Til hovedinnhold

Dirdal deltok på vindkraftseminaret som ble arrangert i Trondheim 26. og 27. januar. Vel hundre personer fra forskningsmiljøer, kraftprodusenter og industri var til stede på arrangementet som SINTEF, NTNU og IFE sto bak.

Flytende vindkraft
Offshore vindkraftanlegg gir muligheter for miljøvennlig strømproduksjon. I Møre og Romsdal planlegger Havgul AS fire flytende vindkraftanlegg, Havsul-prosjektene. Strømsituasjonen i Midt-Norge, og Møre og Romsdal spesielt, gjør vindkraft aktuelt.

- Møre og Romsdal er Europas best egnede sted for vindkraft. Kraftunderskuddet i regionen kan løses ved å kombinere småkraft, vindkraft og gasskraft, sa Dirdal i sitt foredrag.

Mer ambisiøse mål
Statnett skal bygge en kraftledning i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet. Dette gjør det mulig å overføre mer kraft til regionen. Underskuddet er beregnet til 6 TWh, hvis det ikke blir ny produksjon. Havsul-prosjektene vil kunne dekke store deler av dette, fullt utbygget.

Myndighetenes mål er å bygge ut til tre TWh vindkraft innen 2010, og dette er det allerede gitt konsesjon for. Men myndighetene må bli mer ambisiøse. 20 TWh i 2020 er et fornuftig nivå, mener vindkraftforskere og bransjefolk.

Tekst og foto  Mette K. Høiseth

Harald Dirdal fra Havgul: Spørsmålet er ikke om vi skal ha vindkraft, men hvor og hvordan vi skal bygge ut.