Til hovedinnhold

- Vi må bygge vindkraftverk der det er vind. Vindhastigheten i Nordsjøen er gjennomsnittlig høyere enn på land og mer stabil, sa Finn Gunnar Nielsen fra Hydro på Vindkraftseminaret i Trondheim i slutten av januar.

Flytende vindmøller
HyWind er et nytt prosjekt der teknologi fra oljevirksomheten er tatt i bruk i kombinasjon med kunnskap om vind. Flytende betongkonstruksjoner skal brukes som understell for offshore vindmøller. En modell er testet i havlaboratoriet hos Marintek.

I 2008 er det planlagt en demonstrasjonsmodell vest for Karmøy der det er dypt nok for den flytende vindmøllen som stikker 120 meter ned i havet, er 80 meter høy og har en kapasitet på 3 MW.
- Det er store globale muligheter for offshore vindmøller, for eksempel i USA og Japan, der det er lite plass på land, sa Nielsen.

Tekst og foto Mette K. Høiseth

Kontakt
John Olav Giæver Tande


Hydro har målt vindstyrken i Nordsjøen i over 30 år. Hywind-prosjektet kan gi en svært god energiutnyttelse, siden gjennomsnittlig vindhastighet er høyere til havs enn på land, sa Finn Gunnar Nielsen fra Hydro. Her er han i samtale med John Olav Tande (t v) fra SINTEF Energiforskning.