Til hovedinnhold

Det var ”superpensjonist” Bjørg Swendgaard som på vegne av SINTEF inviterte til todagers kurs på Rica Hell Hotel. Som hovedkursleder hadde hun hyret en av landets beste guruer på området, pensjonistrådgiver Harald Engelstad.

Gjennom halvannen dag fikk et dusin kursdeltakere med ektefeller/samboere mang en aha-opplevelse. Ved siden av at ulne begreper ble gjort mer forståelige, fikk hver enkelt, eller hvert enkelt par, individuelt utregnet hva de vil få å rutte med den dagen de går inn i pensjonistenes rekker. Brede glis tydet på at flere ble positivt overrasket over det Harald Engelstad kom fram til.

Den siste halve dagen var viet arv, arveavgift og skriving av testamente, og ble ledet av senior finansrådgiver Morten Tøfte i Fokus Bank. Også det svært nyttig og delvis ny kunnskap for kursdeltakerne.

Fra SINTEF Energiforskning deltok Birger Stene. Han hadde også tatt med sin kone, Berit, ansatt i Fylkeskommunens PP-tjeneste, på kurs.
- Det var hyggelig å være med og å få tallene sammen, syntes Berit.
- Ved at Engelstad så på begges tall, kan vi nå diskutere sammen. Vi har jo for så vidt forberedt pensjonsalderen litt allerede, ved felles hobbyer og hundehold. Nå har vi fått se hvilke muligheter vi kommer til å få, når vi får mer rom og tid. Jeg synes imidlertid det er godt at vi har et par år å tenke oss om på, mente Birger Stene, som for øvrig ønsket å berømme SINTEF for å ha funnet gode forelesere.

Kurset er et tilbud til alle ansatte allerede det året de fyller 59, og Berit og Birger Stene anbefaler absolutt andre SINTEF-ere til å delta på kurset så snart de får mulighet til det, og ikke utsette det til de ”er nødt”.


Pensjonistrådgiver Harald Engelstad og kursdeltakerne.

Tekst og foto  Bjørg Hernes