Til hovedinnhold

Alle gruppene hadde uttrykt ønske om å få innblikk hva vi holder på med på undervisnings- og forskningsfronten samt møte mennesker som steller med ny teknologi.

Energiforskning i verdensklasse
Gjennom entusiastiske presentasjoner av professorene Arne M. Bredesen (leder for satsningsområde Energi og petroleum - ressurser og miljø), Olav Bolland (Gassteknisk Senter), Johan E. Hustad (Senter for Fornybar Energi) samt senioringeniør Morten Grønli, forskningsleder Steffen Møller-Holst og seniorforsker Petter Nekså, har delegasjonene blitt orientert om hva som foregår innenfor de forskjellige fagområdene bioenergi, CO2-håndtering, flerfasetransport, LNG- og hydrogenforskning. De ble også gjort oppmerksomme på at den forskning som vi holder på med på energifronten i NTNU- og SINTEF-miljøene er av verdensklasse.

Forskning er først verdifull når den blir satt ut i praktisk bruk” var forskernes budskap til politikerne.

Trenger fortsatt midler
- Framtidens bærekraftige energisystemer er basert blant annet på norsk utstyr og norske løsninger. Vi synes rundt omkring i verden, og vi har gode kontakter ved, og godt samarbeid med ledende universiteter i Europa, USA, Japan og Kina, orienterte Arne M. Bredesen.

- Mens laboratorier verden over bygges ned, har vi her hos oss greid å opprettholde laboratoriestandarden, supplerte Olav Bolland.

Sammen med de andre forskerne benyttet han anledningen til å fri til de folkevalgte ved å gjøre dem oppmerksomme på at det kreves ressurser i form av penger - mye penger - for å kunne fortsette i samme spor.

- Bakgrunnen for at vi bruker laboratoriene som forelesningsarena er at de besøkende både får se og ta på teknologien som blir utviklet, forteller Morten Grønli, som er laboratoriesjef ved Institutt for Energi- og prosessteknikk. Instituttet alene disponerer over 6000 m2 med laboratorieareal.

Energisløyfa er en utstilling i Varmeteknisk Laboratorium.

Tekst og foto  Bjørg Hernes

Kontaktperson:
Morten Grønli