Til hovedinnhold

Knut Tangen underviser i faget “Insulation Coordination and Insulating Materials“. Dette ble gitt første gang høsten 2004 og er planlagt gitt igjen høsten 2006. Parallelt med dette faget skulle det kjøres oppgaver i et nytt høyspenningslaboratorium, som var planlagt ferdig i april 2004.

Av forskjellige årsaker ble laboratoriebygningen imidlertid ikke fullført før sist høst. Og installasjonen av utstyret fant sted i november i fjor. Utstyret, som også er finansiert av NORAD, kan generere 100 kV vekselspenning og 140 kV impuls- og likespenning. Dette er de samme nivåene som benyttes i student-labora-toriene ved NTNU.

Laboratorierommet ble utformet av Knut Tangen i samarbeid med Arne Graabak. Disse to reiste i november til Nepal for å installere og idriftsette utstyret. Dette kan på grunn av mangel på lokalt tilgjengelige hjelpemidler bli en relativt vanskelig oppgave, men på basis av Arnes erfaring og evne til å improvisere ble jobben fullført på kortere tid enn forutsatt.

Laboratoriet er nå i drift og den ansvarlige for driften er Roshan Bhattarai, som også bisto oss under installasjonen.

UTEN STØY: Knut O. Tangen sjekker at spenningsimpulsene fungerer. Det er viktig at systemet registrerer impulsene uten forstyrrelser.

Tekst  Knut O. Tangen 
Foto  Knut O. Tangen og Arne Graabak

Høsten 2004 ble det på initiativ fra NTNU startet et masterkurs i elkraftteknikk (Electrical Power Engineering) ved Kathmandu University i Nepal. Kurset er finansiert
av NORAD via SIU (Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid) i Bergen.

De ti kursdeltakerne kommer fra utviklingsland i Asia og Afrika og det forutsettes at de på forhånd har en Bachelor-grad.

Kathmandu University ligger i Dhulikhel vel tre mil fra hovedstaden Kathmandu. Kurset kan til en viss grad betraktes som en forlengelse av et diplomkurs for stipendiater fra utviklingsland som ble drevet i 25 år ved NTNU, Institutt for elkraftteknikk.