Til hovedinnhold

- Vi merker at systemintegrasjon får mye oppmerksomhet. Ved å bruke mer vindkraft i det eksisterende kraftsystemet får vi mer kraftproduksjon med dagens nett. Slik oppsummerer seniorforsker Kjetil Uhlen vindkonferansen EWEC i Aten i februar/mars.

Bildet til venstre: GOD BLANDING: Energimiks i flere land vil gi vindkraft en naturlig plass i kraftsystemet, hevder Kjetil Uhlen. Foto: Helge Sunde/Samfoto

Styring gir effektivitet
Et av SINTEF Energiforsknings sine innlegg på konferansen (Planning and operation of large wind farms in areas with limited power transfer capacity) beskriver integrering av vindkraft i dagens system.
- Gjennom å styre vannkraftproduksjonen på den ene siden for å få innpasset mest mulig vind, og på den annen side styre eller eventuelt redusere vindkraften, hvis det blir flaskehalser, kan vi utnytte kraftsystemet optimalt. Med modeller og kunnskap er det mulig å få ut mer energi enn det man kanskje hadde trodd, sier Uhlen.

- Vi snakker om en situasjon der det er mye mer vindkraft i systemet, forklarer Uhlen. Hittil har det ikke vært noe problem, fordi systemet håndterer dagens mengde vind. Vi har vurdert hva som skjer når det bygges ut vindkraft i stor skala.
- Ved å effektivisere driften av systemet kan vi gjøre mye, selv med begrenset overføringskapasitet, sier Uhlen. Effektiv drift betyr at vi totalt sett får billigere strøm ved å gjøre tiltak på kontroll og markedssiden. Utfordringen er ved storskala utbygging av vindkraft som skal integreres med eksisterende kraftproduksjon.

Er nettet stort nok?

- Det er en av utfordringene. Selv med en begrenset overføringskapasitet kan vi effektivisere driften, for eksempel ved at eiere av vannkraft- og vindkraftanlegg
planlegger sin produksjon samlet. Da får vi billigere strøm. Vi må utnytte vannkraftressursene best mulig, fordi det er denne ressursen vi kan spille på.

Hvordan kan vindkraft være med på å løse kraftkrisen i Midt-Norge?

- Vinden løser ikke alle problemer. Det er perioder hvor det ikke blåser. Vi kan legge til rette for å utnytte mer vind, som kan føre til lavere priser i Midt-Norge. I gjennomsnitt kan vi forvente at prisen kanskje blir 10 øre høyere i Trøndelag. En del av prisforskjellen kan vi kan redusere ved hjelp av vind. Vi styrer ikke unna alle de høyeste pristoppene, men vi kan gjøre noe med gjennomsnittsprisen. Uten at vi har regnet spesielt på dette ennå.

Europeisk problem
Nordmenn bor spredt. Det er store vindressurser i nord, fra Finnmark og sørover til Stadt. Forbruket er størst i sør der det bor mest mennesker. Problemet er kapasiteten i nettet. Dette er et hett tema i Europa også, spesielt hos vindkraftnasjonene Tyskland og Spania som har samme problemstilling. Det trengs utvekslingskapasitet mellom nord og sør. Når det blåser mye vil man ønske å flytte kraften sørover og motsatt.
- Vi trenger mer overføring. Med mer vindkraft blir utfordringen å håndtere den variable energiproduksjonen, sier Kjetil Uhlen.

Blant fornybare energikilder i Europa er vindkraft den mest lovende, blir det hevdet i rapporten ”No fuel” fra EWEA (The European Wind Energy Association). Den ble presentert på vindkraftkonferansen. Av ca 2000 deltakere var det rundt 50 forskere fra Norge.

SINTEF Energiforskning bidro med flere innlegg under forskjellige sesjoner på EWEC-konferansen i Aten:

Dynamic models of wind farms for power system studies, Møteleder: John Olav Tande

  • Kjetil Uhlen presenterte “Wind farm measurements and modelling” . Forfattere: Uhlen, Norheim, Tande

Electrical system design, integration and control

  • John Olav Tande presenterte “Planning and operation of large wind farms in areas with limited power transfer capacity”. Forfattere: Korpås, Tande, Uhlen, Huse, Gjengedal
  • Olve Mo presenterte “Fault ride-through testing of wind turbines”. Forfattere: Mo, Tande, L. Warland, Ljøkelsøy

I tillegg til sesjonene var det en poster presentasjon hvor stipendiatene Jarle Eek og Giuseppe Di Marzio presenterte ”A proposed modell for stability assess-ment of electrical power system with large scale wind power integration”


GAMLE KJENTE: Kjetil Uhlen og amerikanske Bob Sherwin på SINTEF Energiforskning sin stand i Aten. Første gang de møttes var på slutten av 1980-tallet, den gang det var vind-diesel systemer som var i vinden.Tekst og foto Mette K. Høiseth

Kontakt:

Knut Samdal  

Stipendiatene Jarle Eek og Giuseppe Di Marzio var tilstede på postersesjonen