Til hovedinnhold

Den tradisjonelle kraftforsyningen har fått sterkere gjennomslag ved at både ”Clean Coal Technologies” og ”Smart Energy Networks” har kommet inn som nye aktiviteter. I tillegg videreføres områder som fornybar kraftproduksjon, CO2-fangst og lagring, samt hydrogen og brenselceller blant programmets ni utvalgte aktiviteter.

SINTEF Energiforskning har posisjonert seg meget sterkt i EU-sammenheng det siste året. Vi har blitt koordinator for et stort prosjekt på 230 mill kr innen bioenergi og avfall. Trondheim energiverk er partner i dette prosjektet. Videre har vi blitt koordinator for et forprosjekt på 60 mill kr innenfor produksjon av elektrisitet og hydrogen fra fossile energikilder med CO2-fangst og lagring. Selve hovedprosjektet er planlagt med et omfang på 10 milliarder kroner. Statoil og Store Norske Spitsbergen Grubekompani deltar som norske industriaktører, mens norske kraftselskap glimrer med sitt fravær.

SINTEF har hatt en suksessrate på 27 prosent i EUs 6. rammeprogram. Dette er på høyde med de store forskningsinstituttene i EU, mens gjennomsnittlig suksessrate i EU er på 18 prosent. Det ligger mye godt og systematisk arbeid bak en slik suksess.

For tiden deltar vi meget aktivt i arbeidet med å gi innhold til aktiviteten ”Smart Energy Networks” gjennom en såkalt teknologiplattform med interessenter fra hele Europa. Teknologiplattformer er et redskap som benyttes for kommunikasjon mellom interessenter og de ansvarlige for forskningsprogrammene i EU.

Vi tror ”Smart Energy Networks” vil bli et meget interessant område for forskning i EU som burde ha høy relevans for norsk kraftforsyning, og EU vil sette inn betydelige midler.

Vi oppfordrer derfor norsk kraftforsyning til å være proaktive og delta i utvikling av gode prosjektsøknader og nettverk i EU på dette området. SINTEF bidrar gjerne med all den erfaringen vi har fra andre aktivitetsområder i EU-sammenheng.


Sverre Aam
Adm. direktør

Foto: Mette K. Høiseth