Til hovedinnhold

EFIKS 2005 er nå historie, men det betyr ikke at vi er ferdig med EFIKS for fremtiden. I styringsgruppemøte for EFIKS den 20. januar ble det besluttet å arrangere EFIKS 2007. Arrangementet skal foregå i tilknytning til UKA-2007 og etter noenlunde samme lest som EFIKS 2005, uten at den skal bli en kopi av høstens arrangement.

Vi skal søke å følge opp det vi har fått av positive tilbakemeldinger samtidig som vi skal styrke aktiviteter på områder som kan skape større interesse og engasjement
for EFIKS. Her tenker vi blant annet på å legge større vekt på opplegget knyttet til Energitorget hvor vi i større grad vil engasjere studentene.

Samarbeidet mellom EFIKS og Energikontakten har vi fått mer tydeliggjort bl a ved at tre representanter fra Energikontakten går inn i EFIKS styringsgruppe.

Energidagen 2006 arrangeres til høsten og EFIKS profileres der med en liten stand og eventuelt bidrag under foredragsdelen. I 2007 inkluderes Energidagen i EFIKS 2007. Gjennom sine representanter i styringsgruppen for EFIKS er således både studentene og Energikontakten medansvarlige for arrangementet av EFIKS 2007. Dette tror vi er med på å føre til et arrangement som virkelig vil bli merket både blant studentene og ute
i bransjen.

Tekst
Harald Danielsen

EFIKS hjemmesider