Til hovedinnhold

Kontakten ble opprettet gjennom NVE på bakgrunn av vår erfaring med monopol-regulering i Norge, og da leveringskvalitet i særdeleshet. Norge er langt framme i deregulering og insentivregulering innen energiforsyning. Innen regulering, kontroll og overvåkning av leveringskvalitet er Norge blant de land i verden som har gått lengst. Dette gjelder både i form av regulering (blant annet med forskrift leveringskvalitet), feil- og avbruddsrapportering (FASIT) og i etablering og anvendelse av avbruddskostnader (KILE).

Presentasjonene og diskusjonene fokuserte på metoder og indekser for måling av leveringspålitelighet og anvendelighet av slike pålitelighetsindekser i reguleringen av nettselskap i Sør-Afrika. Problemstillingene har både likheter og store ulikheter. Blant annet utgjør ett everk om lag 80 prosent av bransjen i Sør-Afrika, og har dermed en svært dominerende rolle.

Driftsmessig er det også helt andre utfordringer i Sør-Afrika enn i Norge. Der vi sliter med snøstorm og vegetasjon sliter sør-afrikanerne med tyveri av både kabler og fordelingstransformatorer fra nettet, som tyvene selger som ”brom”. Elektrifiseringen pågår fortsatt, og det er planlagt elektrifisering av ca tre millioner sluttbrukere neste fem år.

Oppholdet ved SINTEF var del av et to ukers studiebesøk i Norge arrangert av NVE.

Gjestene fra NERSA sammen med det norske vertskapet fra NVE og SINTEF. Fra venstre: Zoleka Xabendlini, Olve Mogstad, Stanley Mlambo, Agnes Nybø, Mduduzi Mncube, Knut Samdal, Tshilidzi Thenga, Kjell Repp fra NVE og Gerd Kjølle.

Tekst  forsker Olve Mogstad  foto  Mette K. Høiseth