Til hovedinnhold

The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) hedrer personer som har bidratt på en spesiell og betydningsfull måte, innen varme, ventilasjon, klimatisering og kjøling, med et såkalt Fellow-medlemskap.
 
ASHRAE la vekt på professor Novakovics sentrale rolle i etableringen av et nytt masterprogram innen energi og miljø ved Universitetet i Beograd i samarbeid med NTNU, hans innsats innen the International Energy Agency (IEA) med å etablere et strategisk program for kontinuerlig funksjonskontroll og ledelsen og organiseringen av “The Fourth International Conference on Cold Climate HVAC”, som ble arrangert i Trondheim i 2003. 

Utmerkelsen henger høyt. Det er bare 500 personer av 55 000 medlemmer som er blitt beæret med Fellow-tittelen. Professor Novakovic er professor ved NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk. 

Rune Aarlien

Professor Vojislav Novakovic får overrakt Fellow-plaketten av ASHRAEs president Lee Burget.