Til hovedinnhold

Til sammenligning er feilraten for PEX - kabler på 0,1 feil pr 100 km og år. Mange massekabler er 40-50 år gamle og eldre. Ved endringer i nettet, står ofte nettselskapene overfor problemstillingen med hensyn til tilstanden til disse gamle kablene. SINTEF Energiforskning har et instrument som kan være til hjelp ved slike beslutninger.

Figur d

Tilstandskontroll
Figur d viser prinsippet med en metode for å lokalisere en utladning. Puls I vandrer mot kabelende A hvor måleutstyret står. Puls II vandrer mot kabelende B, blir reflektert og vandrer tilbake mot kabelende A. Ut fra tidsdifferansen mellom pulsene kan posisjonen til utladningsstedet beregnes.

Delutladninger
Delutladninger er lokale elektriske overslag i små hulrom inne i isolasjonen eller på overflaten av kabelisolasjonen. Figuren viser en skisse av delutladning i et hulrom inne i isolasjonen. Slike utladninger pågår i et begrenset område, og over tid vil isolasjonen brytes ned. PEX-isolasjonen vil brytes mye raskere ned enn olje/papir-isolasjonen.

Massekabel
Figurene a-b, før og etter utskifting av skjøt, viser utladninger i en 1276 m lang massekabel. Hvert punkt viser amplituden til en utladning på det aktuelle stedet. Ved ca 520 m er det akkumulert mange punkter som tyder på høy utladningsaktivitet. Nettselskapet skiftet skjøten i dette punktet. En kontrollmåling etterpå viste at konsentrasjon av utladninger var borte etter uskifting.

PEX-kabel
Figur c viser utladninger i en 960 m lang PEX-kabel. Ved ca 300 m ser vi antyd-ning til høy aktivitet (høyt for PEX-isolasjon). Undersøkelser i laboratoriet viste at årsaken til utladningene var knivkutt i PEX-isolasjonen fra produksjon av kabelen (se bildet).

Evaluering av kabeltilstand
I henhold til CENELEC HD620 skal utladninger i en PEX-kabel og kabelutstyr ikke overstige 10 pC. For massekabel er kriteriene ennå uklare. Metoden kan imidlertid anvendes til å reparere viktige kabler eller til å velge ut hvilke kabler som først må repareres eller byttes ut. Metoden kan også anvendes til å følge med i utviklingen av utladninger.

Figur a: Måleplott fra oljekabel med utladninger i en skjøt 500 m ut fra kablene.
Figur b: Ny måling etter at skjøten på oljekabelen er skiftet.
Figur c: Utladninger registrert 300 m ute på en PEX-kabel.

Xergi 3-2005

 

Knivkutt i PEX-overflaten

Undersøkelse i laboratoriet viste at årsaken til utladningene registrert i figur c var knivkutt i PEX-overflaten. Produksjonsfeil.

Foto: Bjørn Rørslett/NN/Samfoto