Til hovedinnhold

Hvorfor valgte du traineeordningen?
Etter endt utdannelse hadde jeg liten lyst til å havne i en rutinejobb. Jeg søkte som trainee fordi det ga meg muligheten til å prøve både varierte arbeidsoppgaver og flere arbeidsgivere.

Hva tror du var grunnen til at du fikk jobben?
I søknaden og i jobbintervjuet kom jeg med innspill til hvilke tema og arbeidsoppgaver jeg ønsket å arbeide med. Gjennom å ta initiativ viste jeg at jeg var motivert for å arbeide som trainee og at jeg hadde interesse for nettvirksomheten.

Hvordan er opplegget?
Alle starter med to ukers opphold hos SINTEF Energiforskning i Trondheim hvor vi utarbeider individuelle utviklingsplaner i samarbeid med bedriftene. Deretter starter arbeidet hos et av samarbeidsselskapene. Vi har egne mentorer hos alle parter hvor vi har opphold. I tillegg kommer det traineesamlinger samt kurs og konferanser hvor vi møter bransjen.

Hvordan er det å arbeide i flere bedrifter?
Det å møte tre forskjellige bedriftskulturer fra innsiden gir økt innsikt, og nye perspektiver på bransjen og faglige utfordringer. Samtidig er det en slags skrekkblandet fryd å bytte arbeidssted. Man gleder seg til å bli kjent i den nye bedriften, men samtidig er det jo vemodig å forlate et arbeidsmiljø man trives i.

Har programmet svart til forventningene?
Absolutt. Selv om jeg visste at jeg ønsket å jobbe med energi er det ganske forskjellig
å jobbe med en faglig oppgave når du er i et direktorat, i en forskningsbedrift eller i det private næringslivet. Samarbeid med så mange ulike mennesker og i så vidt forskjellige organisasjoner, har jeg lært meg mye - ikke minst om meg selv.

Fakta om samarbeidet:
I 2004 startet et samarbeid innen nettvirksomheten om to traineestillinger. Målet er å øke rekrutteringen ved å tilby unge ingeniører en mulighet til å arbeide med aktuelle problemer fra flere ståsteder. Ordningen er et samarbeid mellom aktører innen kraftnettvirksomhet. Med ansvar for forskning, næringspolitikk, offentlig forvaltning og verdiskaping gir Statnett, LYSE Nett, BKK Nett, EBL, NVE, SINTEF Energiforskning og NTNU god innsikt i bransjen.

Traineeprogrammet:
I løpet av perioden inngår tre opphold på åtte måneder hos SINTEF Energiforskning, ved et av nettselskapene samt et opphold hos NVE eller EBL. Det lages individuelle utviklingsplaner for hver trainee som sikrer god kompetanse innen prioriterte områder.

Xergi 3-2005

Tekst Mette K. Høiseth og
Anne Sofie Risnes 

Anne Sofie Risnes

Anne Sofie Risnes har vært åtte måneder hos SINTEF Energiforskning og har nå reist til Bergen for å jobbe hos BKK. foto Mette K. Høiseth

Faktaboks om samarbeidet og traineeprogrammet